KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYBRAĆ INNĄ WERSJĘ JĘZYKOWĄ

Molson Coors Beverage Company Polityka prywatności

ata ostatniej modyfikacji i data wejścia w życie:: 1 września 2021 r.

Wprowadzenie

Firma Molson Coors Beverage Company, jej spółki zależne, operacyjne i stowarzyszone oraz marki stowarzyszone, agenci i podmioty stowarzyszone działające w imieniu firmy (łącznie zwane „Molson Coors”, „my”, „nas” i „nasz”) cenią i szanują prywatność każdej osoby. Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika.

Zachęcamy do przeczytania całej polityki prywatności, aby zapoznać się ze stosowanymi praktykami. Do poszczególnych tematów można przejść, korzystając z poniższych nagłówków:

 1. DOSTĘP DO PRODUKTÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSC ZASTRZEŻONYCH DLA OSÓB W USTAWOWYM WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO SPOŻYWANIA ALKOHOLU

  WITRYNY INTERNETOWE I REKLAMY PRODUKTÓW ALKOHOLOWYCH MOLSON COORS SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB W USTAWOWYM WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO SPOŻYWANIA ALKOHOLU, W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE TREŚCI SĄ DOSTĘPNE LUB PRZEGLĄDANE. PRZED WEJŚCIEM W WITRYNĘ INTERNETOWĄ LUB INTERAKCJĄ ZE STRONĄ KONIECZNA BĘDZIE WERYFIKACJA DATY URODZENIA. MONITY WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI WIEKU MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ UMIESZCZONE WEWNĄTRZ WITRYNY INTERNETOWEJ.

  NIE ZBIERAMY ŚWIADOMIE DANYCH OSOBOWYCH OD OSÓB, KTÓRYM WIEK ZGODNIE Z PRAWEM NIE POZWALA NA KORZYSTANIE Z TAKICH WITRYN INTERNETOWYCH LUB PRODUKTÓW. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE UKOŃCZYŁ WIEKU WYMAGANEGO DO SPOŻYCIA ALKOHOLU W DANEJ JURYSDYKCJI I WSZEDŁ NA NASZĄ WITRYNĘ PODAJĄC FAŁSZYWĄ DATĘ URODZENIA, POWINIEN NATYCHMIAST OPUŚCIĆ STRONĘ. W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE OSOBA PONIŻEJ LEGALNEGO WIEKU SPOŻYCIA ALKOHOLU PRZEKAZAŁA NAM DANE OSOBOWE, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ Z NARUSZENIEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z NAMI W CELU USUNIĘCIA TAKICH DANYCH OSOBOWYCH.

 2. KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

  Niniejsza Polityka prywatności opisuje stosowane praktyki w odniesieniu do danych osobowych zebranych o osobach, które wchodzą w interakcje z nami oraz naszymi produktami i usługami, w tym z naszymi witrynami internetowymi, profilami w mediach społecznościowych i stronami promocyjnymi, które kontrolujemy lub które łączą się z niniejszą Polityką prywatności (oddzielnie „Witryna”, łącznie „Witryny”).

  Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które uzyskujemy jako pracodawca. Prosimy o zapoznanie się z naszą wewnętrzną polityką prywatności dla pracowników lub oddzielną informacją o przetwarzaniu danych, którą można znaleźć podczas ubiegania się pracę. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych innych firm, w tym stron w mediach społecznościowych lub Witryn powiązanych.

 3. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Firma Molson Coors gromadzi dane osobowe dotyczące użytkowników na różne sposoby w zależności od sposobu interakcji z nami.

  1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych: Poniżej przedstawiono przykładową listę typowych działań z rodzajami gromadzonych danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania:
    
   Kontekst Rodzaj danych osobowych (przykłady) Główny cel gromadzenia i wykorzystywania
   Kontakt z działem obsługi klienta, złożenie zapytania lub jakikolwiek inny sposób komunikowania się z nami

   Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu).

   Niektóre z naszych Witryn wykorzystują systemy rozmów na żywo, systemy zautomatyzowane lub „chatboty”, które umożliwiają kontakt z klientem, udzielenie pomocy klientowi podczas zakupu towarów i usług oraz odpowiadanie na wiele różnych pytań. W przypadku kontaktu z naszymi chatbotami gromadzimy treść przesłanych wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji na temat wykorzystania chatbotów można znaleźć w Términos y condiciones.

   Mamy uzasadniony interes w otrzymywaniu i odpowiadaniu na zapytania oraz w reagowaniu na opinie i problemy.
   Komunikacja promocyjna Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu). Zgodnie z prawem udostępniamy użytkownikom informacje o nowych produktach, wydarzeniach i promocjach. Mamy również uzasadniony interes w udostępnianiu informacji na temat naszych produktów lub usług i możemy udostępniać takie informacje, gdy użytkownik angażuje się w transakcję lub wyraża zgodę na taką komunikację.
   Zamówienie produktu

   Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu).

   Informacje o rozliczeniach i wysyłce (np. informacje o rozliczeniach, takie jak dane karty kredytowej, które są zbierane bezpośrednio przez podmiot przetwarzający płatności oraz adresy dostawy i informacje kontaktowe).

   Dane użytkownika wykorzystujemy do wykonania zawartej umowy w celu realizacji zamówienia i przetworzenia transakcji/płatności.
   Rejestracja i założenie konta

   Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu);

   Nazwa użytkownika i hasła używane do uzyskiwania dostępu do Witryn. Weryfikacja lub tokeny za pośrednictwem platform społecznościowych.

   Mamy uzasadniony interes w administrowaniu kontem użytkownika i zapewnianiu funkcji związanych z kontem. Konta mogą być używane do łatwej realizacji tra nsakcji oraz do zapisywania preferencji i historii transakcji.

   Interakcje z nami w mediach społecznościowych

   Informacje o mediach społecznościowych (np. nazwa profilu, zdjęcie profilowe i inne udostępniane przez użytkownika obrazy, takie jak treści generowane przez użytkownika).

   Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu klientom możliwości interakcji z nami w mediach społecznościowych.

    

   Mamy również uzasadniony interes w zrozumieniu postrzegania przez klientów naszych marek i produktów, tworzeniu treści dostosowanych do obserwujących nas osób, zrozumieniu trendów w branży, poprawie jakości obsługi klienta i opracowywaniu produktów, które byłyby interesujące dla obserwujących nas osób.t społecznościowych.

   Wzięcie udziału w promocji, loteriach, konkursie lub innej specjalnej ofercie

   .

   Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wiek, numer telefonu);

   Rządowe numery identyfikacyjne (które mogą obejmować, w przypadku mieszkańców USA, numer ubezpieczenia społecznego (w ograniczonych okolicznościach, na przykład w przypadku wygrania loterii lub otrzymania nagrody, którą należy zgłosić na rządowych formularzach podatkowych)).

   Mamy uzasadniony interes w obsłudze loterii, konkursów i ofert specjalnych, w tym w powiadamianiu użytkowników o przyznaniu nagrody. W niektórych sytuacjach na mocy prawa lub regulacji jesteśmy również zobowiązani do gromadzenia danych osobowych dotyczących osób, które uczestniczą w naszych loteriach, oraz do wykorzystywania tych danych osobowych w celu zachowania zgodności z tymi przepisami i regulacjami.

   Wypełnienie ankiety lub dobrowolne podanie danych osobowych przez użytkownika

   Informacje demograficzne, w tym data urodzenia, płeć, zainteresowania, stan, kod pocztowy

   Preferencje, nawyki zakupowe i inne informacje o stylu życia, w tym listy życzeń produktów, historia zamówień, preferencje marketingowe i operator telefonii komórkowej.

   Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu użytkowników i świadczeniu usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

   Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu interakcji z naszą witryną internetową, aby ją usprawniać, a także w zrozumieniu preferencji i zainteresowań użytkownika w celu wyboru ofert, które mogą być najbardziej przydatne.

   Interakcja z naszą Witryną, pocztą e- mail i/lub reklamami online

   Wyszukiwane frazy, dane użycia aplikacji;

   Lokalizacja pliku dziennika serwera, dostawca usług internetowych, unikatowe identyfikatory, agenci użytkowników lub adres IP;

   Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników, pikseli, wyraźnych pikseli, modułów sygnalizacyjnych i tym podobnych;

   Odsyłanie i wychodzenie z witryn internetowych/adresów URL (w tym kliknięcia przez URL i znaczniki pikseli);

   IInformacje o przeglądarce i urządzeniu (w tym o platformie i wersji);

   Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego i bezbłędnego funkcjonowania naszej Witryny i usług.

   W przypadku gromadzenia danych osobowych poprzez stosowanie plików cookie i innych podobnych technologii na naszej Witrynie, w celu lepszego zrozumienia użytkowników i świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb, będziemy opierać się na zgodzie udzielonej przez użytkownika, który w zależności od jurysdykcji może zrezygnować z takiego użytkowania Witryny.

   W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu zrozumienia sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, aby ją usprawniać, a także w celu zrozumienia preferencji i zainteresowań użytkownika w celu wyboru ofert, które mogą być najbardziej przydatne, będziemy opierać się na zgodzie udzielonej przez użytkownika.

   Mamy uzasadniony interes w monitorowaniu naszych sieci i odwiedzających nasze Witryny. Mamy również uzasadniony interes w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu im.


   Powyższa tabela opisuje przykłady gromadzenia danych osobowych oraz nasz główny cel gromadzenia takich danych osobowych, jednak w wielu sytuacjach mamy więcej niż jeden uzasadniony cel. Przykładowo w przypadku złożenia zamówienia online gromadzimy dane dotyczące płatności (bezpośrednio za pośrednictwem naszego dostawcy płatności) i informacje o wysyłce w celu wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu przetworzenia i realizacji zamówienia), ale również gromadzimy dane osobowe użytkownika, ponieważ mamy uzasadniony interes w utrzymaniu jego danych osobowych po zakończeniu transakcji, co pozwala szybko i łatwo odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące zamówienia. W związku z tym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w różnych kontekstach, w oparciu o: (i) wyrażenie zgody (np. na informacje marketingowe, które użytkownik zgodził się otrzymywać), (ii) zawarcie umowy z użytkownikiem (np. na dostarczanie zamówionych produktów i usług); (iii) przestrzeganie zobowiązań prawnych (np. w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji sądowi lub organowi podatkowemu); i/lub (iv) nasze uzasadnione interesy w prowadzeniu działalności.

   W zakresie, w jakim wszelkie informacje są uznawane przez lokalne prawo za „dane osobowe”, informacje te są traktowane jako dane osobowe i dbamy o to, aby przetwarzanie tych danych osobowych było zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie informacje przekazane nam bezpośrednio mogą być łączone z innymi informacjami, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem innych kanałów, które są publicznie dostępne lub które możemy uzyskać w inny sposób, w tym od podmiotów zewnętrznych.
    

  2. Sposoby gromadzenia danych osobowych: Firma Molson Coors gromadzi dane osobowe z różnych źródeł, w tym między innymi:
   • Od użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia i preferowane przez użytkownika środki komunikacji, w przypadku dobrowolnego podania informacji);
   • Poprzez nasze Witryny i aplikacje (np. przy zakupie produktu przez Internet);
   • Offline (np. zapytania dotyczące obsługi klienta, wycieczki, loterie);
   • Technologie śledzenia online, w tym śledzenie między urządzeniami (np. dzienniki plików usługi, adres IP, pliki cookie, znaczniki, piksele, czyste piksele, gify, błędy, moduły sygnalizacyjne i tym podobne technologie, z których niektóre mogą umożliwić firmie Molson Coors lub jej usługodawcom identyfikację użytkownika i gromadzenie danych osobowych użytkownika w różnych urządzeniach i Witrynach);
   • Korzystanie z urządzeń przenośnych (np. dane osobowe uzyskane z naszej aplikacji mobilnej, takie jak szerokość i długość geograficzna urządzenia lub możliwości lokalizacji urządzenia (np. GPS, Wi-Fi, sygnał Bluetooth, moduły sygnalizacyjne, układy LED lub inne podobne technologie) oraz obsługujące płatności aplikacje i usługi mobilne podmiotów zewnętrznych;
   • Za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia (np. określone dane osobowe, w tym typ urządzenia, nazwa i wersja systemu operacyjnego, adres IP, adres kontroli dostępu do multimediów („MAC”), język, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz dostawca usług);
   • Za pomocą funkcji analizy witryn i reklam (np. Adobe Analytics, Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, technologie Adobe Flash, w tym między innymi Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast, w każdym przypadku zgodnie ze szczegółowym opisem w części „Technologie śledzenia” poniżej); oraz
   • Z innych źródeł (np. publiczne bazy danych, partnerzy zewnętrzni, platformy mediów społecznościowych, osoby, z którymi użytkownik jest połączony na platformach mediów społecznościowych i forach publicznych).
 4. TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

  1. Pliki cookie i technologie śledzenia. Firma Molson Coors wykorzystuje na swoich Witrynach „pliki cookie”, „znaczniki”, „piksele”, „czyste pliki gif” i inne podobne technologie śledzenia. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany w komputerze użytkownika lub innym urządzeniu przenośnym podczas uzyskiwania dostępu do Witryn lub Internetu. Technologie te pozwalają gromadzić informacje na temat interakcji użytkownika z naszymi Witrynami i reklamami. Przykłady takich informacji mogą obejmować między innymi: dane demograficzne, typ przeglądarki, adres IP, wyświetlone strony, przeprowadzone działania i czas wizyty.

   Na naszych stronach różne rodzaje plików cookie mogą być wykorzystywane w różnych celach. Są one znane jako: wymagane/ściśle niezbędne pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie i reklamowe pliki cookie. Niektóre pliki cookie mogą być dostarczane przez podmiot zewnętrzny w celu zapewnienia dodatkowych funkcji naszych Witryn, które są wskazane poniżej. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące określonych mechanizmów śledzenia. Wyłączenie takich plików cookie może jednak uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji lub pełne wykorzystanie wszystkich naszych ofert na naszych Witrynach internetowych.

   • Wymagane/ściśle niezbędne pliki cookie

    Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić działanie podstawowych funkcji naszych Witryn, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętanie momentu, do którego użytkownik dotarł w procesie składania zamówienia. Jeśli użytkownik nie zgadza się na stosowanie Wymaganych plików cookie, nie będzie mógł korzystać z Witryn.

   • Funkcjonalne pliki cookie

    Te pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie z naszych Witryn internetowych w celu oceny i poprawy naszej wydajności. Mogą być również wykorzystywane do zapewnienia lepszych doświadczeń klientów w naszych Witrynach. Przykładowo zapamiętują dane logowania, zapisują zawartość koszyka lub przekazują nam informacje o sposobie korzystania z Witryn.

   • Reklamowe pliki cookie

    Te pliki cookie są używane do wyświetlania reklam, które są dostosowane do użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być używane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby wyświetlane reklamy były bardziej odpowiednie dla użytkownika, umożliwiały udostępnianie określonych stron w serwisach społecznościowych lub umożliwiały publikowanie komentarzy na naszych Witrynach internetowych.

   Firma Molson Coors, jej zaufani dostawcy usług i uprawnione podmioty zewnętrzne mogą również reklamować nasze produkty na stronach internetowych innych firm. Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych mogą również korzystać z plików cookie lub innych urządzeń do śledzenia. Nie mamy kontroli nad technologiami śledzenia wykorzystywanymi przez witryny internetowe innych firm. W związku z tym należy dokładnie zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych podmiotów zewnętrznych, aby zrozumieć ich działania w zakresie śledzenia, jeśli takie istnieją.
    

  2. . Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności podczas odwiedzania naszych Witryn umieszczamy pliki cookie i inne dane osobowe. Obecnie uczestniczymy w sieciach reklamowych innych firm i korzystamy z plików cookie innych firm, o których mowa powyżej, aby śledzić wizyty użytkowników w witrynach internetowych.

   Ponadto w dowolnym momencie użytkownik może zmienić określone mechanizmy śledzenia za pomocą ustawień przeglądarki. Wyłączenie takich funkcji może jednak uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji lub pełne wykorzystanie wszystkich naszych ofert na naszych Witrynach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie i innych urządzeń do śledzenia oraz zarządzania ich wykorzystaniem można znaleźć w instrukcji pomocy w przeglądarce. W przypadku korzystania z innego komputera lub zmiany przeglądarki należy powtórzyć proces odmowy lub usuwania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym na temat sposobu ustawienia przeglądarki internetowej w celu odrzucania plików cookie, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.
    

  3. Śledzenie reklam. Niektóre urządzenia mogą umożliwiać ograniczenie śledzenia reklam. Informacje na temat wyłączania śledzenia reklam można znaleźć w ustawieniach komputera lub urządzenia. Można także zrezygnować ze śledzenia reklam zgodnie z poniższym opisem w części Możliwości wyboru oraz Wyrażenie zgody/Rezygnacja.
    

  4. Żądania zaprzestania śledzenia. Niektóre przeglądarki mają funkcję „nie śledź”, ale obecnie nie uznajemy żądań „nie śledź” pochodzących z przeglądarek.
    

 5. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

  Czasami firma Molson Coors może udostępniać określone dane osobowe podmiotom zewnętrznym oraz w ramach własnej rodziny firm/marek. Poza określonymi sytuacjami opisanymi w innych częściach niniejszej polityki prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem ujawniamy dane osobowe w poniższych sytuacjach.
   

  • Podmioty stowarzyszone. Dane osobowe udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym (np. spółce dominującej, firmom siostrzanym, spółkom zależnym, spółkom joint venture lub innym firmom i markom pod wspólną kontrolą).
  • Partnerzy marketingowi. Udostępniamy dane osobowe dostawcom, którzy pomagają nam w ocenie i usprawnianiu naszych działań marketingowych i promocyjnych, treści, produktów i usług po to, by lepiej zrozumieć zainteresowania i preferencje klientów, dostarczać istotne informacje oraz prowadzić wspólne programy marketingowe.
  • Dostawcy usług. Dane osobowe udostępniamy dostawcom usług, którzy pomagają nam w określonych działaniach biznesowych, w tym m.in. realizacji i wysyłce zamówienia, pomocy w obsłudze Witryny, administrowaniu promocjami, świadczeniu usług dla klientów oraz dostarczaniu wiadomości e-mail.
  • Zmiany korporacyjne. Możemy udostępniać dane osobowe w związku ze zmianą korporacyjną, w tym połączeniem, nabyciem lub sprzedażą aktywów, także na etapie planowania i negocjacji.
  • Partnerzy zewnętrzni. We współpracy z partnerami zewnętrznymi możemy oferować konkursy, loterie lub inne promocje. Jeśli użytkownik decyduje się wziąć udział w konkursie, loteriach lub promocji sponsorowanej przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe użytkownika zostaną przekazane nam oraz udostępnione podmiotowi zewnętrznemu. W niektórych jurysdykcjach wymagane jest udostępnianie danych osobowych dotyczących nagród i wygranych. Takie wykorzystanie danych osobowych użytkownika nie podlega niniejszej Polityce prywatności. Udostępniamy również dane osobowe innym partnerom zewnętrznym, z którymi możemy nawiązać relacje (np. stowarzyszenia sportowe). W zależności od celów udostępniania danych firma Molson Coors może zapewnić użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody przez udostępnieniem danych takiemu partnerowi. Późniejsze wykorzystanie danych osobowych przez partnera będącego podmiotem zewnętrznym będzie regulowane praktykami i zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez partnera.
  • Dane publicznie dostępne. Niektóre z naszych Witryn pozwalają użytkownikowi na angażowanie się lub publikowanie postów na naszych stronach mediów społecznościowych i blogach oraz innych podobnych platformach. Podczas publikowania na platformach społecznościowych lub innych platformach publicznych udostępniane przez użytkownika dane osobowe są widoczne dla innych użytkowników i mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników. Przykładowo jeśli na stronie mediów społecznościowych znajduje się imię i nazwisko, wiek i adres użytkownika, dane te są publicznie dostępne. Należy pamiętać, że polityka prywatności serwisu społecznościowego będzie miała zastosowanie do wszelkich treści publikowanych przez użytkownika lub udostępnianych w tym serwisie.
  • Niektóre inne informacje za zgodą użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo zapytania użytkownika o możliwość udostępnienia danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym, które nie są opisane w innych częściach niniejszej Polityki prywatności, na podstawie formalnej zgody.
  • Niektóre inne informacje bez zgody użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo ujawniania dane osobowych użytkownika zgodnie z wymogami prawa, na przykład w związku z dochodzeniem rządu lub w celu przestrzegania wezwania sądowego, nakazu, decyzji sądowego lub podobnej procedury prawnej. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika, jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, obrony przed roszczeniem prawnym, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub bezpieczeństwa firmy lub innych osób, do badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących możliwych nielegalnych działań, podejrzenia oszustwa lub naruszenia zasad firmy.
    
 6. MOŻLIWOŚCI WYBORU ORAZ WYRAŻENIE ZGODY/REZYGNACJA

  1. Wiadomości e-mail. Możemy używać adresu e-mail użytkownika w celu wysyłania wiadomości e-mail, newsletterów, ankiet, ofert i inne materiałów promocyjnych, a także wybranych ofert od podmiotów zewnętrznych – w dowolnym momencie zgodnie z preferencjami użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w otrzymywanych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych.
    
  2. Wiadomości marketingu mobilnego (SMS i MMS). W dowolnym momencie możemy wysyłać użytkownikowi wiadomości tekstowe dotyczące naszych marek, promocji i w innych uzasadnionych celach, zgodnie z preferencjami użytkownika. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na dołączenie do listy marketingowej obejmującej urządzenia przenośne lub udział w jakimkolwiek programie do obsługi wiadomości tekstowych, mogą wystąpić koszty związane z odbieraniem wiadomości SMS (tekstowych) lub MMS (multimedialnych). Mogą się one różnić w zależności od operatora sieci bezprzewodowej i planu taryfowego. Wysokość ewentualnych opłat należy sprawdzić u operatora sieci komórkowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas wiadomości na urządzenie przenośne, należy odpowiedzieć na wiadomość, wpisując „STOP” (lub inną treść zgodnie z instrukcjami). Można również skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat odbierania lub rezygnacji z odbierania wiadomości mobilnych.
    
  3. Usługi lokalizacyjne. W przypadku wcześniejszego włączenia udostępniania lokalizacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownik może zrezygnować z dalszego udostępniania poprzez zmianę ustawień na komputerze lub urządzeniu przenośnym albo poprzez odinstalowanie Aplikacji. Nie wykorzystujemy żadnych dokładnych danych o lokalizacji bez uprzedniej zgody użytkownika, która może być uzyskane bezpośrednio przez nas lub za pośrednictwem naszych dostawców usług lub partnerów medialnych.
    
  4. Powiadomienia push. Aby wyłączyć powiadomienia push w urządzeniu przenośnym, należy przejść do Ustawień w tym urządzeniu.
    
  5. Analityka podmiotów zewnętrznych.
  6. Rezygnacja z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach: Użytkownicy mogą zrezygnować z reklamy ukierunkowanej za pośrednictwem strony rezygnacji Digital Advertising Alliance („DAA”) oraz strony rezygnacji Networking Advertising Initiatives’ („NAI”) pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.networkadvertising.org/choices/. Użytkownicy w Kanadzie mogą zrezygnować tutaj: https://youradchoices.ca/en/tools (angielski) i tutaj: https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/(francuski). Użytkownicy w Europie: https://www.youronlinechoices.com/uk/opt-out-help.
    
 7. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Należy pamiętać, że pomimo naszych uzasadnionych wysiłków na rzecz ochrony danych osobowych żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i niemożliwe do sforsowania. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że dane osobowe użytkownika nie są bezpieczne, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami zgodnie z poniższymi informacjami kontaktowymi. W przypadku, gdy zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do informowania użytkownika o naruszeniu jego danych osobowych, możemy powiadomić użytkownika drogą elektroniczną, pisemną lub telefoniczną, o ile zezwala na to prawo.

  Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do celów, dla których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce prywatności. W pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkownika dłużej, na przykład w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi lub księgowymi.
   

 8. APLIKACJE/WITRYNY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

  1. Sieci społecznościowe/społeczności internetowe

   W niektórych Witrynach możemy umożliwić dostęp do społeczności internetowych w celu udostępniania informacji, takich jak wiadomości, zdjęcia i filmy. Możemy również umożliwić publikowanie treści z niektórych Witryn w profilu użytkownika w innych sieciach społecznościowych. Nie mamy jednak wpływu na zasady i warunki obowiązujące w zewnętrznych sieciach społecznościowych. Przykładowo udostępnianie takich informacji na stronie mediów społecznościowych może wymagać od nas wdrożenia plików cookie i/lub interfejsów API w celu ułatwienia komunikacji między naszymi Witrynami a stroną mediów społecznościowych. Informacje te, udostępniane za pośrednictwem plików cookie i/lub interfejsów API, podlegają wówczas polityce prywatności tego podmiotu zewnętrznego. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji lub treści użytkownika przez sieć społecznościową podmiotu zewnętrznego, z której użytkownik korzysta na własne ryzyko.
     

  2. Powiązane witryny

   Nasze Witryny mogą zawierać łącza do stron internetowych lub aplikacji podmiotów zewnętrznych, które nie są kontrolowane przez firmę Molson Coors lub nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. W przypadku przesyłania informacji do którejkolwiek z tych witryn lub aplikacji informacje użytkownika podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanymi przez podmiot zewnętrzny. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny lub aplikacji. Nie mamy żadnej kontroli ani uprawnień w odniesieniu do witryn innych firm i nie odpowiadamy za informacje, które mogą zostać przekazane na tej stronie.
    

  3. Widgety i aplikacje interaktywne

   Na naszych Witrynach mogą znajdować się interaktywne programy, które świadczą określone usługi innej firmy, takie jak „polubienie” lub udostępnianie treści, często określane jako widgety. Użytkownik może mieć możliwość przesyłania informacji, takich jak adres e-mail lub numer telefonu do pobrania za pomocą widgetu. Widget może również korzystać z plików cookie i/lub gromadzić dane dotyczące użytkowania. Informacje zbierane przez widget są regulowane przez politykę prywatności firmy, która go stworzyła.
    

 9. ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych informacji. Wszelkie żądania usunięcia lub zmiany mogą nie zostać wprowadzone natychmiast. Będziemy dążyć do jak najszybszego zrealizowania żądania użytkownika.

  Molson Coors Beverage Company
  3939 W Highland Ave
  Milwaukee, WI 53218 USA
  E-mail: [email protected]
  Tel.: 1-414-931-2721

  Należy pamiętać, że wiadomości e-mail nie zawsze są bezpieczne, dlatego prosimy nie umieszczać w swoich e-mailach żadnych poufnych informacji, w tym informacji o karcie kredytowej.

  Więcej informacji na temat sposobu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności można znaleźć w poniższej części „Informacje dla mieszkańców UE”.
   

 10. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, publikując na tej stronie dodatkowe lub zmodyfikowane informacje.

  Aby ułatwić użytkownikom śledzenie na bieżąco wszelkich zmian, podejmujemy następujące kroki: (i) powyżej odnotowujemy datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności; (ii) w przypadku dokonania istotnej zmiany w Polityce prywatności, na stronie głównej Witryny, obok łącza do niniejszej polityki prywatności, zamieszczamy widoczny komunikat o takich zmianach lub wysyłamy wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników, których dane osobowe posiada firma Molson Coors (lub odpowiednia jednostka organizacyjna). W niektórych sytuacjach możemy wysłać do użytkownika wiadomość e-mail z informacją o nowej Polityce prywatności.
   

 11. INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW WIELKIEJ BRYTANII I UE

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych. Jak wskazano powyżej, nasze przetwarzanie (tj. gromadzenie i wykorzystywanie) danych osobowych użytkownika opiera się na jednym z wielu warunków prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, obejmują one:
   • Zgodę użytkownika (na przykład na otrzymywanie od nas informacji marketingowych);
   • Wykonanie naszej umowy z użytkownikiem (np. przetwarzanie informacji o płatności lub wysyłce w celu realizacji zamówienia);
   • Przestrzeganie obowiązku prawnego (np. w przypadku, gdy wymagane jest ujawnienie danych osobowych sądowi lub organowi podatkowemu); oraz
   • Nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem że nie zastępują one podstawowych praw i wolności użytkownika (np. w przypadku prowadzenia badań i analiz w celu ulepszenia naszej Witryny, produktów i usług).

     
  2. Prawa mieszkańców Wielkiej Brytanii i UE. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa (w tym pewnych wyjątków i kwalifikacji), jako rezydent Wielkiej Brytanii lub UE, użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować następujące elementy:
   • Uzyskanie kopii swoich danych osobowych wraz z informacjami na temat sposobu i podstawy przetwarzania danych osobowych;
   • Sprostowanie niedokładnych danych osobowych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);
   • Usunięcie danych osobowych (w ograniczonych okolicznościach, takich jak przypadki, w których przetwarzanie danych nie jest już konieczne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone);
   • Aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy:
    • Podważana jest dokładność danych osobowych;
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych; lub
    • Nie wymagamy już danych osobowych, ale nadal jest to wymagane w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego;
   • Zakwestionowanie przetwarzania, które prowadzimy na podstawie uzasadnionego interesu (w przeciwieństwie do zgody użytkownika lub wykonania umowy z użytkownikiem);
   • Aby uniemożliwić nam wysyłanie marketingu bezpośredniego do użytkownika;
   • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika);
   • Sprzeciwienie się decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanych procesach przetwarzania lub profilowaniu; oraz
   • Uzyskanie lub wyświetlenie kopii odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z którymi dane osobowe użytkownika są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     

   Oprócz powyższego użytkownik ma prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, w zależności miejsca pobytu lub miejsca pracy lub w zależności od miejsca domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych (np. Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii, patrz: www.ico.org.uk). W przypadku EOG wykaz organów ochrony danych znajduje się na stronie https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

   Z każdym administratorem danych Molson Coors można skontaktować się za pośrednictwem naszej wspólnej skrzynki pocztowej pod adresem [email protected]. W przypadku stosunków umownych z nami administratorem danych użytkownika będzie firma grupy Molson Coors określona w podpisanej umowie (niezależnie od tego, czy została ona wydana przez nas, czy przez podmiot zewnętrzny).
    

  3. Korzystanie z praw użytkownika. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z opisanych powyżej praw prosimy o złożenie wniosku przy użyciu danych kontaktowych podanych w części „Zapytania dotyczące prywatności” powyżej. Należy pamiętać, że poprosimy o dowód tożsamości użytkownika i zweryfikujemy go w celu ochrony danych osobowych użytkownika i zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić wnioski, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Przykładowo, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga ujawnienia informacji, możemy podjąć decyzję o nieprzyznaniu dostępu lub niedokonaniu zmian, jeżeli obciążenie lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do ryzyka dla prywatności danej osoby w danym przypadku lub gdy poprzez przyznanie dostępu naruszone zostałyby prawa innych osób. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania, jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamości użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat, o ile zezwala na to prawo, w tym jeśli żądanie użytkownika jest w sposób oczywisty nadmierne lub bezzasadne. Odpowiadamy na żądania użytkownika w odpowiednich ramach czasowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    
  4. Międzynarodowe przekazywanie danych mieszkańców Wielkiej Brytanii i UE Użytkownik powinien mieć świadomość, że siedziba firmy Molson Coors znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ma biura poza granicami. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych w celu ich przetwarzania. Ponadto wszelkie dane osobowe, które użytkownik dostarcza lub które są gromadzone przez firmę Molson Coors lub w jej imieniu, mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty na całym świecie zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. W odniesieniu zarówno do wewnętrznego przekazywania danych, jak i korzystania z podmiotów stowarzyszonych, usługodawców lub dostawców, w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych poza Wielką Brytanię i Europejski obszar gospodarczy („EOG”), polegamy na odpowiednich środkach, takich jak zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką są objęte w Wielkiej Brytanii i EOG. Użytkownik może mieć prawo do żądania dodatkowych informacji na temat mechanizmów, w ramach których dane są przekazywane poza Wielką Brytanię i EOG. W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat naszych prób zastosowania zasad ochrony prywatności obowiązujących w danej jurysdykcji do danych, które są przekazywane do innej jurysdykcji, można skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.
    
 12. INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

  1. Prawa użytkownika do prywatności na mocy ustawy Shine the Light stanu Kalifornia. Zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light” (Kodeks cywilny Kalifornii § 1798.83) mieszkańcy Kalifornii, którzy udostępniają nam określone dane osobowe, mają prawo do żądania i bezpłatnego uzyskania informacji o danych osobowych (jeśli takie istnieją), które przekazaliśmy podmiotom zewnętrznym do wykorzystania w celach marketingu bezpośredniego. Takie żądania mogą być składane raz w roku kalendarzowym w celu uzyskania informacji o wszelkich istotnych podmiotach zewnętrznych, którym udostępniono dane w poprzednim roku kalendarzowym. Aby przesłać żądanie na podstawie ustawy „Shine the Light”, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]i dołączyć do wniosku aktualny adres w stanie Kalifornia oraz zaświadczenie o zamieszkaniu w Kalifornii.

    
  2. Prawa mieszkańców Kalifornii. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa (w tym pewnych wyjątków i kwalifikacji), jako mieszkańcowi Kalifornii, użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować następujące elementy:
   • Prawo do usunięcia danych: Żądanie usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych oraz usunięcie takich danych osobowych (bez opłat), z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
   • Prawo do uzyskania informacji. Żądanie ujawnienia poniższych danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do dwóch razy w roku i z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń):
    • kategorie gromadzonych danych osobowych;
    • kategorie źródeł danych osobowych;
    • kategorie danych osobowych użytkownika, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy;
    • kategorie podmiotów zewnętrznych, którym sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych;
    • cele biznesowe lub handlowe gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych; oraz
    • kopia konkretnych danych osobistych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.
   • Zakaz sprzedaży (opcja rezygnacji) W celu rezygnacji z możliwości sprzedaży danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych klientów z Kalifornii.
   • Prawo do unikania dyskryminacji: Prawo do niedyskryminującego traktowania w zakresie wykonywania swoich praw na mocy CCPA.

     
  3. Korzystanie z praw użytkownika. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, prosimy o złożenie wniosku przy użyciu danych kontaktowych podanych w części „Zapytania dotyczące prywatności” powyżej. Należy pamiętać, że w zależności od żądania możemy poprosić o dowód tożsamości użytkownika i zweryfikujemy go w celu ochrony danych osobowych użytkownika i zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami. Możemy przeprowadzić proces weryfikacji za pomocą poczty e-mail lub telefonu i poprosić użytkownika o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkich dodatkowych istotnych informacji w oparciu o relacje z nami.
   Niektóre osoby mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia żądania w ich imieniu. W przypadku złożenia żądania w imieniu innej osoby prosimy o kontakt z nami za pomocą adresu e-mail wymienionego powyżej w części „Zapytania dotyczące prywatności”. Należy pamiętać, że konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu innej osoby. W pewnych okolicznościach możemy również wymagać od osoby fizycznej bezpośredniego potwierdzenia własnej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania od upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu potwierdzającego upoważnienie do złożenia takiego wniosku.

    
  4. Powiadomienie o programach zachęt finansowych. Możemy oferować naszym klientom pewne korzyści, takie jak programy nagród, ekskluzywne oferty, loterie, konkursy lub inne podobne kampanie promocyjne (łącznie „Programy”). Po zarejestrowaniu się w jednym z takich Programów zwykle prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak adres e-mail, adres domowy lub fizyczny itp.) w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie uczestnictwa w programie. Nasze Programy obejmują gromadzenie danych osobowych, dlatego zgodnie z prawem obowiązującym w Kalifornii mogą być interpretowane jako programy „zachęt finansowych”. Wartość danych osobowych użytkownika dla nas jest związana z wartością bezpłatnych lub zniżkowych produktów lub usług bądź innych korzyści, które użytkownik uzyskuje, lub które są dostarczane w ramach odpowiedniego Programu. Wartość ta jest oparta na kosztach związanych z oferowaniem uczestnikom Programu tych produktów, usług i korzyści. Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać się z uczestnictwa w programie, kontaktując się z nami przy użyciu metody określonej w zasadach odpowiedniego Programu. Szczegółowe informacje na temat każdego Programu, w tym możliwości dołączenia, są dostępne na stronie regulaminu każdego Programu.
    
  KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYBRAĆ INNĄ WERSJĘ JĘZYKOWĄ

   
 13. INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW JAPONII

  1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych: Tabela na stronie 2 w części „Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych” przedstawia typowe działania z przykładami rodzajów danych osobowych, które gromadzimy i sposobami ich wykorzystania. W przypadku zamiaru wykorzystania danych osobowych użytkownika do innych celów zostanie wysłane osobne powiadomienie.

    
  2. Prawa mieszkańców Japonii. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa (w tym pewnych wyjątków i kwalifikacji), jako rezydentowi Japonii, użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować następujące elementy:
   • Zawieszenie użytkowania i usunięcie: Żądanie zawieszenia korzystania lub usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika.
   • Ujawnianie danych: Wymaganie ujawnienia przez nas danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.
   • Korekta: Poprawienie danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.

     
  3. Korzystanie z praw użytkownika. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z opisanych powyżej praw prosimy o złożenie wniosku przy użyciu danych kontaktowych podanych w części „Zapytania dotyczące prywatności” powyżej. Należy pamiętać, że w zależności od żądania możemy poprosić o dowód tożsamości użytkownika i zweryfikujemy go w celu ochrony danych osobowych użytkownika i zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami. Możemy przeprowadzić proces weryfikacji za pomocą poczty e-mail lub telefonu i poprosić użytkownika o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkich dodatkowych istotnych informacji w oparciu o relacje z nami.

   Niektóre osoby mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia żądania w ich imieniu. W przypadku złożenia żądania w imieniu innej osoby prosimy o kontakt z nami za pomocą adresu e-mail wymienionego poniżej. Należy pamiętać, że konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu innej osoby. W pewnych okolicznościach możemy również wymagać od osoby fizycznej bezpośredniego potwierdzenia własnej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania od upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu potwierdzającego upoważnienie do złożenia takiego wniosku.

   Informacje kontaktowe: W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw do prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 USA, E-mail:[email protected]
    

 14. INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

  W przypadku użytkowników mieszkających na Ukrainie poniższe postanowienia („Postanowienia UA”) mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkownika w uzupełnieniu do powyższej Polityki prywatności firmy Molson Coors Beverage Company („Polityka prywatności”). W przypadku konfliktu między Polityką prywatności a postanowieniami UA obowiązują postanowienia UA.

  Molson Coors Beverage Company („Molson Coors”), adres: 3939 W Highland Ave Milwaukee, WI 53218 USA będzie administratorem danych gromadzonych przez Molson Coors.

  1. Zgoda na przetwarzanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, w tym zdjęcie profilowe użytkownika i inne obrazy udostępnione w serwisach społecznościowych, są przetwarzane na warunkach opisanych w powyższej Polityce prywatności i niniejszych Postanowieniach UA, a użytkownik niniejszym wyraża wyraźną zgodę na takie przetwarzanie przez firmę Molson Coors, chyba że zastosowanie ma inna podstawa prawna przetwarzania.

    
  2. Prawa podmiotów danych na Ukrainie. Użytkownik zostaje niniejszym należycie powiadomiony i przyjmuje do wiadomości, że posiada następujące prawa na mocy art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych na Ukrainie:
   • prawo uzyskania informacji o źródłach gromadzenia, lokalizacji danych osobowych użytkownika, celu przetwarzania danych, lokalizacji lub adresie administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane lub o przyznaniu odpowiednich uprawnień osobom upoważnionym do uzyskania takich informacji, chyba że prawo stanowi inaczej;
   • prawo uzyskania informacji dotyczących warunków dostępu do danych osobowych, w tym informacji dotyczących podmiotów zewnętrznych, do których dane są przekazywane;
   • prawo uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika;
   • prawo uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy dane osobowe są przetwarzane i zakresu przetwarzania danych w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku, chyba że prawo stanowi inaczej;
   • prawo wniesienia umotywowanego żądania do administratora danych, zgłaszającego zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych;
   • prawo uzasadnionego żądania od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane zmiany lub usunięcia danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nieprawdziwe;
   • prawo do ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, usunięciem lub uszkodzeniem w związku z celowym ukryciem, ochroną przed niedostarczeniem lub niedostarczeniem danych w odpowiednim czasie, a także ochroną przed dostarczeniem informacji, które są niezgodne z prawdą lub powodują uszczerbek na godności i reputacji osoby fizycznej;
   • prawo do składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych do ukraińskiego parlamentarnego Komisarza ds. Praw Człowieka (rzecznika praw obywatelskich) lub do sądu;
   • prawo korzystania ze środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
   • prawo zrzeczenia się odpowiedzialności w odniesieniu do prawa przetwarzania danych osobowych podczas udzielania zgody;
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • prawo uzyskania informacji na temat mechanizmu automatycznego przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do ochrony przed podjęciem zautomatyzowanej decyzji mającej skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą.