KLICKA HÄR FÖR ANDRA SPRÅK

Molson Coors Beverage Company Sekretesspolicy

Senast ändrad och ikraftträdandedatum 1 september 2021

Inledning

Molson Coors Beverage Company, dess dotterbolag, verksamhetsbolag och närstående bolag samt tillhörande varumärken, agenter och koncernbolag som agerar för vår räkning (gemensamt kallade ”Molson Coors”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) värdesätter och respekterar varje enskild individs integritet. Vi tillhandahåller denna sekretesspolicy för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, överför, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa hela sekretesspolicyn för att bekanta dig med våra rutiner. Du kan hoppa till specifika ämnen genom att gå till rubrikerna nedan:

 1. TILLGÅNG TILL ALKOHOLHALTIGA PRODUKTER OCH PLATSER SOM ÄR BEGRÄNSADE TILL PERSONER SOM UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT FÅ DRICKA ALKOHOL

  MOLSON COORS WEBBPLATSER OCH ANNONSERING OM ALKOHOLHALTIGA DRYCKER ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PERSONER SOM HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT FÅ DRICKA ALKOHOL I DEN JURISDIKTION DÄR SÅDANT INNEHÅLL ANVÄNDS ELLER VISAS. DU MÅSTE VERIFIERA DITT FÖDELSEDATUM INNAN DU ÖPPNAR ELLER INTERAGERAR MED EN WEBBPLATS. UPPMANINGAR OM ÅLDERSVERIFIERING KAN ÄVEN FINNAS INOM WEBBPLATSERNA.

  VI SAMLAR INTE MEDVETET IN PERSONUPPGIFTER FRÅN PERSONER SOM INTE UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR DESSA WEBBPLATSER ELLER PRODUKTER. OM DU INTE HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT FÅ DRICKA ALKOHOL I DIN JURISDIKTION OCH HAR ÖPPNAT VÅR WEBBPLATS GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA ETT FALSKT FÖDELSEDATUM MÅSTE DU OMEDELBART LÄMNA WEBBPLATSEN. OM DU TROR ATT NÅGON SOM INTE HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT FÅ DRICKA ALKOHOL HAR LÄMNAT PERSONUPPGIFTER TILL OSS GENOM ATT BESÖKA WEBBPLATSEN I STRID MOT DENNA SEKRETESSPOLICY SKA DU KONTAKTA OSS OMEDELBART SÅ ATT VI KAN TA BORT DESSA PERSONUPPGIFTER.

 2. NÄR GÄLLER DENNA SEKRETESSPOLICY?

  Den här sekretesspolicyn beskriver våra rutiner i samband med de personuppgifter som samlas in om personer som interagerar med oss och våra produkter och tjänster, inklusive våra webbplatser, sociala medier och reklamwebbplatser som vi kontrollerar eller som länkar till denna sekretesspolicy (vardera en ”webbplats”, gemensamt ”webbplatser”).

  Den här sekretesspolicyn gäller inte personuppgifter som vi erhåller i egenskap av arbetsgivare. Läs vår interna sekretesspolicy för anställda eller separat meddelande om rättvis behandling som du får tillgång till när du söker ett jobb. Den här sekretesspolicyn gäller inte för webbplatser från tredje part, inklusive webbplatser för sociala medier eller länkade webbplatser.

 3. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

  Molson Coors samlar in personuppgifter om dig på olika sätt beroende på hur du interagerar med oss.

  1. Typer av personuppgifter som vi samlar in: Följande utgör en icke uttömmande lista över vanliga aktiviteter med exempel på den typ av personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder de uppgifterna:
    
   Sammanhang Typ av personuppgifter (exempel) Primärt syfte för insamling och användning
   Kontakta kundtjänst, ställa frågor eller på annat sätt kommunicera med oss

   Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e- postadress och telefonnummer).

   Vissa av våra webbplatser använder sig av direktsända eller automatiserade konversationssystem, eller ”chattrobotar”, som gör att vi kan interagera med kunder, hjälpa kunder att köpa varor och tjänster och svara på en mängd olika frågor. När du kommunicerar med våra chattrobotar samlar vi in det innehåll du skickar till oss för att kunna svara. Mer information om hur vi använder chattrobotar finns i Allmänna villkor.

   Vi har ett berättigat intresse av att ta emot och svara på dina frågor och agera utifrån dina synpunkter eller problem.
   Kampanjkommunikation Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e- postadress och telefonnummer). Vi delar personuppgifter om nya produkter, evenemang och kampanjer med enskilda personer enligt vad som tillåts enligt lag. Vi har också ett berättigat intresse av att dela information om våra produkter eller tjänster, och vi kan dela information när du deltar i en transaktion eller med ditt samtycke, beroende på situationen.
   Beställa varora

   Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e- postadress och telefonnummer).

   Fakturerings- och leveransinformation (t.ex. betalningsinformation i form av kreditkortsinformation, som samlas in direkt av vår betalningslösning, samt leveransadresser och kontaktuppgifter).

   Vi använder dina uppgifter för att utföra vårt avtal att skicka din beställning och behandla dina transaktioner/betalningar.
   Registrera dig för ett konto

   Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e- postadress och telefonnummer).

   Användarnamn och lösenord som används för åtkomst till webbplatser. Verifiering eller token via sociala medier.

   Vi har ett berättigat intresse av att administrera ditt konto och tillhandahålla kontorelaterade funktioner. Konton kan användas för att enkelt göra köp och för att spara dina inställningar och din transaktionshistorik.
   Interagera med oss på sociala medier Uppgifter för sociala medier (t.ex. profilnamn, profilbild och andra bilder som du gör tillgängliga, t.ex. användargenererat innehåll).

   Vi har ett berättigat intresse av att förse kunderna med ett sätt att interagera med oss på sociala medier.

    

   Vi har också ett berättigat intresse av att förstå kundernas uppfattning om våra varumärken och produkter, skapa innehåll som är anpassat efter våra följare, förstå branschtrender, förbättra kundupplevelsen och utveckla produkter som skulle vara av intresse för våra följare.

   Delta i en kampanj, utlottning, tävling eller andra specialerbjudanden

   Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e- postadress, ålder och telefonnummer).

   Statliga id-nummer (vilket kan innefatta, om du är bosatt i USA, socialförsäkringsnummer (under begränsade omständigheter, t.ex. om du vinner ett lotteri eller får ersättning som måste redovisas på statliga skatteformulär)).

   Vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla lotterier, tävlingar och specialerbjudanden, inklusive att meddela dig om du är utvald. I vissa sammanhang måste vi även enligt lag eller förordning samla in personuppgifter om dem som deltar i våra lotterier, och vi använder dessa personuppgifter för att följa dessa lagar och förordningar.
   Fylla i en undersökning eller frivilligt lämna personuppgifter om dig själv

   Demografisk information som födelsedatum, kön, intressen, delstat, postnummer.

   Preferenser, köpvanor och andra livsstilsuppgifter, inklusive produktönskelistor, orderhistorik, preferenser för marknadsföring och mobiloperatör.

   Vi har ett berättigat intresse av att förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster.

   Vi har ett berättigat intresse av att förstå hur du interagerar med vår webbplats för att förbättra den och för att förstå dina preferenser och intressen i syfte att välja ut erbjudanden som du kan ha störst nytta av.

   Interagera med vår webbplats, e- postmeddelanden och/eller onlineannonser

   Sökfrågor, data om programanvändning.

   Plats för serverloggfilen, internetleverantör, unika identifierare, användaragenter eller IP-adress.

   Personuppgifter som samlas in via cookies, taggar, pixlar, spårpixlar, webbfyrar och andra liknande tekniker.

   Webbplatser/URL:er som lämnas eller hänvisas till (inklusive klickbara URL:er och pixeltaggar).

   Webbläsar- och enhetsuppgifter (inklusive plattform och version).

   Vi har ett berättigat intresse av att se till att vår webbplats och våra tjänster fungerar korrekt och utan fel.

   När vi samlar in personuppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik på vår webbplats för att bättre förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster, förlitar vi oss på ditt samtycke till detta. Annars kan du välja bort sådan användning beroende på din jurisdiktion.

   Vi förlitar oss på ditt samtycke när vi använder personuppgifter för att förstå hur du interagerar med vår webbplats för att förbättra den och för att förstå dina preferenser och intressen i syfte att välja ut erbjudanden som du kan ha störst nytta av.

   Vi har ett berättigat intresse av att övervaka våra nätverk och besökare på våra webbplatser. Vi har också ett berättigat intresse av att upptäcka och förebygga bedrägeri.


   Även om ovanstående tabell beskriver exempel på personuppgifter som vi samlar in och vårt primära syfte med att samla in sådana personuppgifter, har vi i många situationer mer än ett berättigat syfte. Om du till exempel gör en beställning online samlar vi in din betalningsinformation (direkt genom vår betalningslösning) och leveransinformation för att utföra vårt avtal med dig (t.ex. att behandla och slutföra din beställning), men vi samlar också in dina personuppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att underhålla dina personuppgifter efter att din transaktion har slutförts så att vi snabbt och enkelt kan svara på frågor om din beställning. Därför baseras vår insamling och bearbetning av dina personuppgifter i olika sammanhang på: (i) ditt samtycke (t.ex. för marknadsföring som du har valt att få, där så krävs), (ii) utförandet av vårt avtal med dig (t.ex. för att förse dig med produkter och tjänster som du har begärt), (iii) efterlevnad av rättsliga skyldigheter (t.ex. där vi måste lämna ut information till en domstol eller skattemyndighet) och/eller (iv) våra berättigade intressen av att bedriva vår verksamhet.

   I den utsträckning vissa uppgifter klassas som personuppgifter enligt lokal lagstiftning behandlar vi sådana uppgifter som sådana och säkerställer att vår hantering av dessa personuppgifter uppfyller alla gällande dataskydds- och sekretesslagar. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan alla uppgifter du lämnar direkt till oss kombineras med övriga uppgifter som du förser oss med via andra kanaler, som är allmänt tillgängliga, eller som vi annars kan erhålla, inklusive från tredje part.
    

  2. Så här kan vi samla in personuppgifter: Molson Coors samlar in personuppgifter från olika källor, bland annat följande:
   • Från dig (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och önskat kommunikationssätt när du frivilligt anger det).
   • Våra webbplatser och program (t.ex. när du köper en produkt online).
   • Offline (t.ex. kundtjänstfrågor, rundturer, lotterier).
   • Onlinespårningstekniker samt tvärenhetsspårning (t.ex. tjänstefilloggar, IP-adress, cookies, taggar, pixlar, spårpixlar, gif-filer, buggar, webbfyrar och andra liknande tekniker, varav några kan möjliggöra för Molson Coors eller våra tjänsteleverantörer att identifiera dig och samla in personuppgifter om dig på olika enheter och webbplatser).
   • Mobilanvändning (dvs. personuppgifter vi får från vår mobilapp, till exempel din enhets latitud och longitud eller enhetens platsfunktioner (t.ex. GPS, Wi-Fi, Bluetooth-signal, webbfyrar, LED-ljuschip eller andra liknande tekniker)) och tredje parts app eller tjänst för mobilbetalning.
   • Via din webbläsare eller enhet (t.ex. vissa personuppgifter som enhetstyp, operativsystemets namn och version, IP-adress, MAC-adress (Media Access Control), språk, webbläsare och version samt tjänsteleverantör).
   • Via webbplatsanalys och reklamfunktioner (t.ex. Adobe Analytics, Google Analytics, demografi i Google Analytics, Interest Reporting, Adobe Flash-teknik inklusive men inte begränsat till Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast, som alla beskrivs mer detaljerat i avsnittet Spårningstekniker nedan).
   • Andra källor ((t.ex. offentliga databaser, tredjepartspartner, sociala medieplattformar, från personer som du är ansluten till på sociala medieplattformar och offentliga forum).
 4. SPÅRNINGSTEKNIKER

  1. Cookies och spårningstekniker. Molson Coors använder ”cookies”, ”taggar”, ”pixlar”, ”spårpixlar” och andra liknande spårningstekniker på våra webbplatser. En cookie är en textfil som placeras på din dator eller en annan mobil enhet när du öppnar webbplatserna eller internet. Dessa tekniker gör att vi kan samla in uppgifter om hur du interagerar med våra webbplatser och annonser. Exempel på sådana uppgifter är bl.a. demografiska uppgifter, webbläsartyp, IP-adress, vilka sidor som besöks, aktivitet och tidpunkten för besöket.

   Olika typer av cookies kan användas för olika syften på våra webbplatser. Dessa kallas obligatoriska/nödvändiga cookies, funktionscookies och annonscookies. En del cookies kan tillhandahållas av en extern tredje part för att erbjuda ytterligare funktioner på våra webbplatser och dessa inkluderas nedan. Du kan när som helst ändra dina inställningar för vissa spårningsmekanismer. Att inaktivera sådana cookies kan dock hindra dig från att använda vissa funktioner eller att ta del av alla våra erbjudanden på våra webbplatser.

   • Obligatoriska/nödvändiga cookies

    Dessa cookies är nödvändiga för att de grundläggande funktionerna på våra webbplatser ska fungera, t.ex. säker inloggning eller att komma ihåg hur långt du har kommit i en beställning. Om du inte godkänner de cookies som är nödvändiga kommer du inte att kunna använda webbplatserna.

   • Funktionscookies

    Med dessa cookies kan vi analysera din användning av våra webbplatser för att utvärdera och förbättra vår prestanda. De kan också användas för att ge en bättre kundupplevelse på våra webbplatser. De kan till exempel komma ihåg dina inloggningsuppgifter, spara det som finns i kundvagnen eller ge oss information om hur våra webbplatser används.

   • Annonscookies

    Dessa cookies används för att visa annonser som är mer relevanta för dig. Annonscookies kan användas för att dela data med annonsörer så att annonserna du ser är mer relevanta för dig, för att du ska kunna dela vissa sidor i sociala nätverk eller låta dig lägga upp kommentarer på vår webbplats.

   Molson Coors, våra pålitliga tjänsteleverantörer och tillåtna tredje parter kan även annonsera våra produkter på tredjepartswebbplatser. Även tredjepartswebbplatser kan använda cookies eller andra spårningsverktyg. Vi har inte kontroll över spårningstekniker som används av tredjepartswebbplatser. Därför bör du noga läsa igenom sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser för att förstå deras spårningsaktiviteter, i förekommande fall.
    

  2. Cookies i webbläsaren. I enlighet med gällande sekretesslagar placerar vi cookies och övriga personuppgifter när du besöker våra webbplatser. Vi deltar för närvarande i tredjepartsannonsnätverk och använder cookies från tredje part, som diskuterats ovan, för att spåra dina besök på webbplatser.

   Du kan dessutom när som helst ändra vissa spårningsmekanismer i webbläsarinställningarna. Att inaktivera sådana funktioner kan dock hindra dig från att använda vissa funktioner eller att ta del av alla våra erbjudanden på våra webbplatser. Se hjälpinstruktionerna för din webbläsare för att lära dig mer om cookies och andra spårningsverktyg och hur du kan hantera dem. Om du använder en annan dator eller byter webbläsare måste du upprepa processen att neka eller ta bort cookies. Mer information om cookies, inklusive hur du ställer in din webbläsare för att neka till cookies, finns på www.allaboutcookies.org.
    

  3. Annonsspårning.Vissa enheter kan ge dig möjlighet att begränsa annonsspårning. Se inställningarna på din dator eller enhet för information om hur du avaktiverar annonsspårning. Du kan även välja bort annonsspårning enligt beskrivningen nedan i Val och möjlighet att tacka ja/nej.
    

  4. Spåra inte-instruktioner. Även om vissa webbläsare har en ”spåra inte”-funktion känner vi för närvarande inte igen webbläsarbaserade ”spåra inte”-förfrågningar.
    

 5. DELA DINA PERSONUPPGIFTER/UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART

  Ibland kan Molson Coors göra vissa personuppgifter tillgängliga för tredje part och inom vår koncern/våra varumärken. Utöver de specifika situationer som beskrivs på andra platser i denna sekretesspolicy lämnar vi ut personuppgifter i följande situationer enligt vad som tillåts enligt gällande lag.
   

  • Koncernbolag. i delar personuppgifter med våra koncernbolag (t.ex. moderbolag, systerföretag, dotterbolag, samriskföretag eller andra bolag och varumärken under gemensam kontroll).
  • Marknadsföringspartner. Vi delar personuppgifter med leverantörer och tjänsteleverantörer som hjälper oss att utvärdera och förbättra marknadsföring och kampanjer, innehåll, produkter och tjänster, för att bättre förstå kundernas intressen och preferenser, för att ge dig relevant information och för att genomföra program för gemensam marknadsföring.
  • Tjänsteleverantörer. Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss med vissa affärsaktiviteter, inklusive men inte begränsat till att uppfylla och leverera din beställning, hjälpa oss med drift av webbplatsen, administrera kampanjer, tillhandahålla kundtjänst och skicka e-postmeddelanden.
  • Företagsändring. Vi kan dela personuppgifter i samband med företagsändringar, inklusive sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar, inklusive under planerings- och förhandlingsfaserna.
  • Tredjepartspartner. Vi kan erbjuda tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer med tredjepartspartner. Om du bestämmer dig för att delta i en tävling, ett lotteri eller en kampanj som sponsras av tredje part kommer de personuppgifter du tillhandahåller att delas med oss och dem. I vissa jurisdiktioner krävs delning av personuppgifter som rör priser och utmärkelser. Deras användning av dina personuppgifter regleras inte av denna sekretesspolicy. Vi delar även personuppgifter med andra tredjepartspartner med vilka vi kan inleda en relation (t.ex. sportföreningar). Beroende på syftet med denna delning kan Molson Coors ge dig möjlighet att välja om personuppgifterna får delges före delningen med en sådan partner. Efterföljande användning av personuppgifterna av tredjepartspartnern regleras av deras egna sekretessregler och policyer.
  • Offentligt. På vissa av våra webbplatser kan du interagera med eller publicera på våra sidor på sociala medier och bloggar och andra liknande plattformar. När du gör inlägg på plattformar för sociala nätverk eller andra offentliga plattformar är personuppgifterna som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in och användas av andra användare. Om du t.ex. skriver ditt namn, din ålder och din adress på sociala medier är de här personuppgifterna offentliga. Observera att vår sekretesspolicy för en social nätverksplattform gäller för alla typer av innehåll som du publicerar eller tillhandahåller till den webbplatsen.
  • Vissa övriga utlämnanden med ditt samtycke. Vi kan fråga om du vill att vi ska dela dina personuppgifter med andra tredje parter som inte beskrivs någon annanstans i denna sekretesspolicy med ditt tidigare formella samtycke till detta.
  • Vissa övriga utlämnanden utan ditt samtycke. Vi kan lämna ut personuppgifter enligt vad som krävs enligt lag, till exempel i samband med en myndighetsförfrågan eller för att efterleva en stämning, häktningsorder, ett domstolsbeslut eller liknande rättslig process. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt att lämna ut information för att skydda våra rättigheter, försvara oss mot ett juridiskt krav, skydda din säkerhet eller vår eller andras säkerhet, undersöka, förhindra eller vidta åtgärder avseende möjliga olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller brott mot våra policyer.
    
 6. VAL OCH MÖJLIGHET ATT TACKA JA/NEJ

  1. E-post. Vi kan använda din e-postadress för att skicka e-post, nyhetsbrev, undersökningar, erbjudanden och annat marknadsföringsmaterial till dig, samt riktade erbjudanden från tredje part. Detta sker alltid enligt dina preferenser. Du kan sluta att få e-postmeddelanden med kampanjerbjudanden genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelanden som du får från oss, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.
    
  2. Uppdateringar via mobil marknadsföring (SMS och MMS). Vi kan skicka SMS till dig om våra varumärken, kampanjer och för andra berättigade syften. Detta sker alltid enligt dina preferenser. Om du samtycker till att delta i en mobil marknadsföringslista eller ett program via SMS hos oss bör du vara medveten om att vanliga meddelande- och datakostnader kan tillkomma för att ta emot SMS- (text) eller MMS- meddelanden (multimedia). Dessa varierar beroende på din leverantör av trådlösa tjänster och ditt abonnemang. Kontrollera med mobiloperatören vilka avgifter som kan tillkomma. Om du vill sluta ta emot meddelanden från oss på din mobila enhet kan du svara på ett meddelande med ”STOP” (eller annat meddelande enligt anvisningar). Du kan även kontakta din mobiloperatör för ytterligare information om mottagande eller avslutande av mobilmeddelanden.
    
  3. Platstjänster. Om du tidigare har aktiverat delning av platsinformation på din dator eller mobila enhet kan du välja att inte längre dela genom att ändra inställningarna på din dator eller mobila enhet eller genom att avinstallera programmet. Vi kommer inte utan ditt föregående medgivande använda några exakta platsdata, som vi kan få direkt tillgång till eller genom våra tjänsteleverantörer eller mediepartner.
    
  4. Pushmeddelanden. Om du vill inaktivera pushmeddelanden på din mobila enhet ska du gå till inställningarna på den mobila enheten.
    
  5. Tredje parts analys.
  6. Tacka nej till intressebaserad annonserin: Användare kan tacka nej till riktad reklam via Digital Advertising Alliances (DAA) sida för nekande och Networking Advertising Initiatives (NAI) sida för nekande på http://www.aboutads.info/choices/ och http://www.networkadvertising.org/choices/. I Kanada kan du tacka nej här: https://youradchoices.ca/en/tools (engelska) och här: https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/ (franska). I Europa kan du se: https://www.youronlinechoices.com/uk/opt-out-help.
    
 7. SÄKERHET OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

  Tänk på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga trots våra ansträngningar att skydda dina personuppgifter. Om du har anledning att tro att dina personuppgifter inte är säkra ska du kontakta oss omedelbart i enlighet med kontaktinformationen nedan. Om vi enligt lag måste informera dig om en överträdelse mot dina personuppgifter kan vi meddela dig elektroniskt, skriftligen eller via telefon om det är tillåtet enligt lag.

  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som rimligen är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in, som förklaras i denna sekretesspolicy. I vissa fall kan vi lagra dina personuppgifter under längre tid, t.ex. när vi är skyldiga att göra det i enlighet med rätts-, reglerings-, skatte- eller redovisningskrav.
   

 8. PROGRAM/WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

  1. Sociala nätverk/onlinecommunities

   På vissa webbplatser kan vi ge dig åtkomst till onlinecommunities för att dela uppgifter som meddelanden, foton och videor. Vi kan också möjliggöra för dig att publicera innehåll från vissa webbplatser på din profil på andra sociala nätverk. Vi kan inte styra policyer eller villkor för en sådan tredje parts sociala nätverk. Vid delning av sådana uppgifter med sociala medier kan vi behöva implementera cookies och/eller API:er för att underlätta kommunikationen mellan våra webbplatser och den sociala mediewebbplatsen. Den information som delas via cookies och/eller API:er omfattas sedan av den tredje partens sekretesspolicy. Därmed kan vi inte hållas ansvariga för användning av dina uppgifter eller ditt innehåll via en tredje parts sociala nätverk, som du använder på egen risk.
     

  2. Länkade webbplatser

   Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller appar som inte kontrolleras av Molson Coors och som inte omfattas av denna sekretesspolicy. Om du skickar uppgifter till någon av dessa webbplatser eller program regleras dessa uppgifter enligt deras sekretesspolicyer. Vi uppmanar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser eller appar som du besöker. Vi har ingen kontroll eller bestämmanderätt över tredje parts webbplatser och är inte ansvariga för uppgifter som du kan skicka in på den webbplatsen.
    

  3. Widgetar och interaktiva program

   Våra webbplatser kan innehålla interaktiva program för att kunna erbjuda vissa tjänster från ett annat företag, t.ex. att ”gilla” eller dela innehåll – dessa kallas ofta för widgetar. Du kan ha möjlighet att lämna uppgifter, t.ex. din e- postadress eller ditt telefonnummer, för insamling via en widget. En widget kan även använda cookies och/eller samla in uppgifter om användning. Uppgifter som samlas in genom en widget styrs av sekretesspolicyn för det företag som skapat den.
    

 9. FRÅGOR OM SEKRETESS

  Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy, eller om du vill utöva några av dina gällande integritetsrättigheter, kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Alla begärda raderingar eller ändringar kanske inte träder i kraft omedelbart. Vi strävar efter att ta itu med din begäran så snart som möjligt.

  Molson Coors Beverage Company
  3939 W Highland Ave
  Milwaukee, WI 53218 USA
  E-post:: [email protected]
  Ring: 1-414-931-2721

  Observera att e-kommunikation inte alltid är säker. Inkludera inte några känsliga uppgifter, inklusive betalkortsuppgifter, i e-postmeddelanden till oss.

  Om du vill ha ytterligare information om hur vi säkerställer överensstämmelse med gällande EU-lagstiftning om datasekretess och dataskydd kan du läsa avsnittet ”Information för EU-medborgare” nedan.
   

 10. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

  Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då genom att publicera tillägg eller ändringar på den här sidan.

  Vi vidtar följande två steg för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar: (i) Vi anger det datum då sekretesspolicyn senast uppdaterades ovan. (ii) När vi gör en väsentlig ändring av denna sekretesspolicy publicerar vi iögonfallande meddelanden om sådana ändringar på webbplatsens hemsida, bredvid länken till denna sekretesspolicy, eller så skickar vi ett e-postmeddelande till alla användare som Molson Coors (eller lämplig affärsenhet) har uppgifter om. I vissa situationer kan vi skicka ett e-postmeddelande till dig med information om den nya sekretesspolicyn.
   

 11. INFORMATION FÖR BOENDE I STORBRITANNIEN OCH EU

  1. Rättslig grund för behandling. Enligt beskrivning ovan baseras all behandling (dvs. insamling och användning) av dina uppgifter på något av ett antal juridiska villkor. I allmänhet omfattar dessa:
   • Ditt samtycke (till exempel för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss).
   • Utförande av vårt avtal med dig (t.ex. för att behandla din betalning eller leveransinformation för att skicka din beställning).
   • Överensstämmelse med en rättslig skyldighet (t.ex. då vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till en domstol eller en skattemyndighet).
   • Våra berättigade intressen, förutsatt att dessa inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter (t.ex. när vi genomför forskning och analys för att förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster).

     
  2. Rättigheter för boende i Storbritannien och EU. I enlighet med gällande lag (inklusive vissa undantag och kvalificering) kan du som EU-medborgare ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan omfatta några av följande:
   • Att erhålla en kopia av dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka grunder dessa personuppgifter behandlas.
   • Att korrigera felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att ofullständiga personuppgifter ska färdigställas).
   • Att radera dina personuppgifter (under begränsade omständigheter, där de inte längre behövs i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlades).
   • Att begränsa behandlingen av dina personuppgifter där:
    • Riktigheten hos personuppgifterna bestrids.
    • Behandlingen är olaglig men du invänder mot radering av personuppgifterna.
    • Vi inte längre behöver personuppgifterna men de ändå är nödvändiga för upprättande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk.
   • Att bestrida behandling som vi har motiverat utifrån ett berättigat intresse (i motsats till ditt samtycke eller för att verkställa ett avtal med dig).
   • Att hindra oss från att skicka direktreklam.
   • Att ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter (där sådan behandling baseras på ditt samtycke).
   • Att invända mot beslut som baseras enbart på automatiserad behandling eller profilering.
   • Att erhålla eller se en kopia av lämpliga säkerhetsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller internationella organisationer.
     

   Utöver ovanstående har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet, beroende på var du har din hemvist eller arbetsplats, eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning inträffar (till exempel Information Commissioner's Office i Storbritannien, som kan kontaktas på www.ico.org.uk. För EES finns en lista över dataskyddsmyndigheter på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

   Alla personuppgiftsansvariga hos Molson Coors kan kontaktas via vår delade postlåda på [email protected]. Om du har ett avtalsförhållande med oss är det företaget inom Molson Coors- koncernen som anges i det avtalet (utfärdat av oss eller en tredje part) som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
    

  3. Utöva dina rättigheterOm du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan ber vi dig att skicka in en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Frågor om sekretess ovan. Observera att vi kommer att begära bevis på din identitet och verifiera identiteten för att säkerställa att alla tillämpliga regler och policyer efterlevs. I vissa fall kan vi begränsa eller neka förfrågningar där det är tillåtet eller krävs enligt lag. Till exempel förutom där det krävs enligt lag kan vi besluta att inte bevilja åtkomst till eller göra ändringar där arbetet eller kostnaden för denna åtkomst inte står i proportion till riskerna för personens integritet i ett visst fall, eller när andra människors rättigheter skulle kränkas genom att bevilja åtkomst. Dessutom kan vi neka en begäran om vi inte kan verifiera din identitet på lämpligt sätt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift när det är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är överdriven eller ogrundad. Vi svarar på dina förfrågningar inom gällande tidsramar och i enlighet med gällande regler.

    
  4. Internationella överföringar för boende i Storbritannien och EU Du bör vara medveten om att Molson Coors huvudkontor ligger i USA, med företagskontor i andra länder. Dina personuppgifter kan överföras till och lagras i USA för bearbetning. Alla personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av eller på uppdrag av Molson Coors kan dessutom överföras eller nås av enheter över hela världen enligt de rutiner som beskrivs i denna sekretesspolicy. Sekretesslagarna i de här länderna kan vara mindre strikta än lagarna i det land där du bor. I relation till både interna överföringar och användningen av koncernbolag, tjänsteleverantörer eller leverantörer för uppgifter som överförs utanför Storbritannien och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), förlitar vi oss på lämpliga åtgärder, till exempel EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler, som ger personuppgifter samma skydd som i Storbritannien och EES. Du kan ha rätt att begära ytterligare information om mekanismerna enligt vilka dina uppgifter överförs utanför Storbritannien och EES. Om du vill ha mer information om vårt arbete med att tillämpa de sekretessprinciper som gäller i en jurisdiktion för data när de överförs till en annan jurisdiktion kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan.
    
 12. INFORMATION FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

  1. Dina sekretessrättigheter enligt Kaliforniens lag Shine the Light. Enligt Kaliforniens lag ”Shine the Light” (Cal Civ. Code § 1798.83) har personer bosatta i Kalifornien som tillhandahåller oss med vissa personuppgifter rätt att utan kostnad begära och erhålla information från oss om de personuppgifter (om sådana finns) som vi har delat med tredje part för deras egen användning för direktmarknadsföring. Sådana förfrågningar kan göras en gång per kalenderår för information om relevant tredjepartsdelning under föregående kalenderår. Om du vill skicka in en förfrågan enligt ”Shine the Light” kontaktar du oss på [email protected]. I förfrågan inkluderar du din befintliga adress i Kalifornien och intyg på att du bor i Kalifornien.

    
  2. Rättigheter för invånare i Kalifornien. I enlighet med tillämplig lagstiftning (inklusive vissa undantag och kvalificering) kan du som boende i Kalifornien ha vissa rättigheter avseende dina uppgifter. Dessa rättigheter kan omfatta följande:
   • Rätt till borttagning: Att begära att personuppgifter som vi har samlat in om dem tas bort och att sådana personuppgifter raderas (utan kostnad), med vissa undantag.
   • Rätt att veta: När det gäller de personuppgifter som vi har samlat in om dem under de senaste 12 månaderna har man rätt att kräva att vi avslöjar följande för dem (upp till två gånger per år och i enlighet med vissa undantag):
    • Kategorier av personuppgifter som samlas in.
    • Kategorier av källor till personuppgifter.
    • Kategorier av personuppgifter om dem som vi har lämnat ut i affärssyfte eller sålt.
    • Kategorier av tredje part till vilka vi har sålt eller lämnat ut personuppgifter i affärssyfte.
    • Affärsmässiga eller kommersiella syften för att samla in eller sälja personuppgifter.
    • En kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dem.
   • Sälj inte (tacka nej): Tacka nej till vår försäljning av deras personuppgifter. Vi säljer inte personuppgifter om konsumenter i Kalifornien.
   • Rätt till icke-diskriminering: Rätten att inte vara föremål för diskriminerande behandling till följd av att man utövar sina rättigheter enligt CCPA.

     
  3. Utöva dina rättighete.Om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan ber vi dig att skicka in en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Frågor om sekretess ovan. Observera att beroende på din förfrågan kommer vi att begära bevis på din identitet och verifiera identiteten i syfte att säkerställa att alla tillämpliga regler och policyer efterlevs. Vi kan genomföra verifieringsprocessen via e-post eller telefon och kan be dig att tillhandahålla personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter och eventuell ytterligare relevant information baserat på din relation med oss.
   Vissa personer kan utse en auktoriserad agent att skicka in en begäran för deras räkning. Om du skickar in en begäran för en annan persons räkning kontaktar du oss via e-postadressen som anges ovan i avsnittet Frågor om sekretess. Observera att du måste tillhandahålla bevis på att du har godkänts av personen att agera för hans eller hennes räkning. Under vissa omständigheter kan vi även kräva att individen verifierar sin egen identitet direkt hos oss. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte skickar in bevis på att de har behörighet att skicka en sådan begäran.

    
  4. Meddelande om ekonomiskt incitament. Vi kan erbjuda våra kunder vissa förmåner, t.ex. belöningsprogram, exklusiva erbjudanden, lotterier, tävlingar eller andra liknande kampanjer (gemensamt kallade ”program”). När du registrerar dig för något av dessa program ber vi dig vanligtvis att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, hemadress eller fysisk adress osv.) så att vi kan kontakta dig angående ditt deltagande i programmet. Eftersom våra program omfattar insamling av personuppgifter kan de tolkas som ett ”ekonomiskt incitamentsprogram” enligt kalifornisk lag. Värdet på dina personuppgifter för oss är relaterat till värdet på de kostnadsfria eller rabatterade produkterna eller tjänsterna, eller andra förmåner som du erhåller eller som tillhandahålls som en del av det tillämpliga programmet. Värdet baseras på kostnaden för att erbjuda dessa produkter, tjänster och förmåner till programdeltagare. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i ett program genom att kontakta oss med den metod som anges i tillämpliga programregler. Besök sidan med villkor för varje program om du vill se fullständig information, inklusive hur du går med i programmet.
    
  KLICKA HÄR FÖR ATT SE SEKRETESSMEDDELANDET FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

   
 13. INFORMATION FÖR BOENDE I JAPAN

  1. Typer av personuppgifter som vi samlar in:: Tabellen på sidan 2 under ”Insamling och användning av personuppgifter” beskriver vanliga aktiviteter med exempel på de typer av personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder informationen. Vi meddelar dig separat om vi avser att använda dina personuppgifter för något annat ändamål.

    
  2. Rättigheter för boende i Japan I enlighet med tillämplig lagstiftning (inklusive vissa undantag och kvalificering) kan du som boende i Japan ha vissa rättigheter avseende dina uppgifter. Dessa rättigheter kan omfatta följande:
   • Upphörande av användning och borttagning: Begära upphörande av användning eller borttagning av dina personuppgifter som vi har samlat in om dig.
   • Utlämning: Kräva att vi lämnar ut dina personuppgifter som vi har samlat in om dig.
   • Korrigering: Korrigera dina personuppgifter som vi har samlat in om dig.

     
  3. Utöva dina rättigheter. Om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan ber vi dig att skicka in en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Frågor om sekretess ovan. Observera att beroende på din förfrågan kommer vi att begära bevis på din identitet och verifiera identiteten i syfte att säkerställa att alla tillämpliga regler och policyer efterlevs. Vi kan genomföra verifieringsprocessen via e-post eller telefon och kan be dig att tillhandahålla personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter och eventuell ytterligare relevant information baserat på din relation med oss.

   Vissa personer kan utse en auktoriserad agent att skicka in en begäran för deras räkning. Om du skickar in en begäran för en annan persons räkning kontaktar du oss via e-postadressen som anges nedan. Observera att du måste tillhandahålla bevis på att du har godkänts av personen att agera för hans eller hennes räkning. Under vissa omständigheter kan vi även kräva att individen verifierar sin egen identitet direkt hos oss. Vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent som inte skickar in bevis på att de har behörighet att skicka en sådan begäran.

   Kontaktuppgifter: Om du har frågor eller vill utöva dina sekretessrättigheter kan du kontakta oss på Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 USA, e-post: [email protected]
    

 14. INFORMATION FÖR BOENDE I UKRAINA

  Om du är bosatt i Ukraina gäller följande bestämmelser (”UA-bestämmelser”) för vår behandling av dina personuppgifter utöver Molson Coors Beverage Company sekretesspolicy (”sekretesspolicy”). I händelse av en konflikt mellan sekretesspolicyn och UA-bestämmelserna gäller UA-bestämmelserna.

  Molson Coors Beverage Company (Molson Coors) med adressen: 3939 W Highland Ave Milwaukee, WI 53218 USA ska vara personuppgiftsansvarig för uppgifter som samlats in av Molson Coors.

  1. Samtycke till behandling. Du är införstådd med att dina personuppgifter, inklusive din profilbild och andra bilder som du gör tillgängliga på sociala medier, behandlas enligt villkoren i ovanstående sekretesspolicy och dessa UA-bestämmelser. Du samtycker härmed uttryckligen till att Molson Coors utför sådan behandling, såvida inte annan rättslig grund för behandling gäller.

    
  2. Rättigheter för ukrainska registrerade. Du är härmed vederbörligen underrättad och införstådd med att du har följande rättigheter enligt artikel 8 i Ukrainas lag om skydd av personuppgifter:
   • Få information om källor för insamling, plats för dina personuppgifter, syftet med databehandling, plats eller adress för personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, eller utfärda respektive uppgift till de personer som du godkänner att erhålla sådan information om inte annat anges i lag.
   • Erhålla information om villkoren för åtkomst till personuppgifter, inklusive information om tredje part som uppgifterna överförs till.
   • Få åtkomst till dina personuppgifter.
   • Få svar på om dina personuppgifter behandlas och innehållet i uppgifterna inom 30 (trettio) kalenderdagar efter att begäran har tagits emot, såvida inte annat anges i lag.
   • Ge den personuppgiftsansvarige motiverat behov för att invända mot behandlingen av personuppgifter.
   • Ge en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde motiverat behov angående ändring eller borttagning av dina personuppgifter i fall då data behandlas på ett olagligt sätt eller inte stämmer.
   • Skydd av dina personuppgifter mot olaglig behandling och oavsiktlig förlust, borttagning eller skada i samband med avsiktligt döljande, skydd mot underlåtelse att tillhandahålla eller dröjsmål med att tillhandahålla data, samt skydd mot tillhandahållande av information som inte är sann eller skadar ära, värdighet eller affärsrykte för en individ.
   • Lämna in anspråk gällande behandling av dina personuppgifter till ukrainska parlamentets ombudsman eller till domstol.
   • Söka juridisk ersättning om lagstiftningen om skydd av personuppgifter överträds.
   • Tillhandahålla friskrivningar angående rätten att behandla dina personuppgifter när du ger ditt samtycke.
   • Dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter.
   • Känna till mekanismen för automatisk behandling av personuppgifter.
   • Skydd mot automatiserade beslut som har juridiska konsekvenser för den registrerade.