ЩРАКНЕТЕ ТУК ЗА ДРУГИ ЕЗИЦИ

Молсън Корс Бевъридж Кампъни Правила за поверителност

Дата на последна промяна и влизане в сила 1.9.2021 г.

Въведение

Молсън Корс Бевъридж Кампъни, нейните дъщерни фирми, оперативни компании, филиали и свързани марки, агенти, както и корпоративни филиали, действащи от наше име (наричани общо „Молсън Корс“, „ние“, „нас“ и „наш“), цени и уважава неприкосновеността на личния живот на всеки индивид. Ние предоставяме настоящите Правила за поверителност с цел да Ви помогнем да разберете как събираме, използваме, предаваме, разкриваме и съхраняваме Вашата лична информация.

Съветваме Ви да прочетете изцяло правилата за поверителност, за да се запознаете с нашите практики. Можете да преминавате към отделни теми, като отивате на посочените по-долу заглавия:

 1. ДОСТЪП ДО АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ И САЙТОВЕ, ОГРАНИЧЕН ДО ЛИЦА НА РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ

  САЙТОВЕТЕ И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ ЗА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ НА МОЛСЪН КОРС СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ЛИЦА НА РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ СПОРЕД ЮРИСДИКЦИЯТА НА МЯСТОТО, ОТ КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДОСТЪПЪТ И СЕ РАЗГЛЕЖДА ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ. ОТ ВАС ЩЕ СЕ ИЗИСКА ДА ПОТВЪРДИТЕ ДАТАТА НА РАЖДАНЕТО СИ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ДАДЕН САЙТ ИЛИ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ С НЕГО. ВЪТРЕ В САЙТОВЕТЕ МОЖЕ СЪЩО ДА ИМА ПОДКАНИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАТАТА НА РАЖДАНЕ.

  НИЕ НЕ СЪБИРАМЕ УМИШЛЕНО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛИЦА ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ ЗА ТЕЗИ САЙТОВЕ ИЛИ ПРОДУКТИ. АКО СТЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ СЪГЛАСНО ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ И СТЕ ВЛЕЗЛИ В САЙТА НИ, КАТО СТЕ ДАЛИ НЕВЯРНА ДАТА НА РАЖДАНЕ, ВИЕ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА НАПУСНЕТЕ ТОЗИ САЙТ. АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ ЛИЦЕ ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ НИ Е ПРЕДОСТАВИЛО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО Е ПОЛУЧИЛО ДОСТЪП В НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С НАС, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПРЕМАХНЕМ ТАЗИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

 2. КОГА СЕ ПРИЛАГАТ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

  Настоящите Правила за поверителност описват нашите практики във връзка с личната информация, събирана за лица, взаимодействащи с нас и нашите продукти и услуги, включително нашите уебсайтове, страници в социалните медии и промоционални сайтове, които са управлявани от нас или които препращат към настоящите Правила за поверителност (всеки един „Сайт“, заедно наричани „Сайтове“).

  Тези Правила за поверителност не се отнасят за лична информация, която получаваме в качеството си на работодател. Моля, вижте нашите вътрешни правила за поверителност на служителите или отделно съобщение за добросъвестно обработване, които можете да намерите, когато кандидатствате за работа. Тези Правила за поверителност не се прилагат за сайтове на трети страни, включително сайтове на социални медии или Свързани сайтове.

 3. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Молсън Корс събира лична информация, свързана с Вас, по най-различни начини в зависимост от това как взаимодействате с нас.

  1. Видове лична информация, която събираме: Следва неизчерпателен списък на общи дейности с примери за вида лична информация, която събираме за Вас, и как използваме тази информация:
    
   Контекст Вид лична информация (примери) Основна цел за събиране и използване
   Свързване с обслужване на клиенти, извършване на запитвания или друга комуникация с нас/td>

   Информация за контакт (напр. име, адрес, имейл адрес и телефонен номер).

   Някои от нашите сайтове използват системи на живо или автоматизирани системи за разговор, или „ботове за чат“, които ни дават възможност да взаимодействие с клиента, помагат на клиентите при закупуването на продукти и услуги и дават отговор на широк кръг от въпроси. Когато комуникирате с нашите ботове за чат, ние събираме съдържанието, което ни изпращате, за да можем да отговорим. За повече информация относно това как използваме нашите ботове за чат, моля, отидете на Правила и условия.

   Ние имаме законен интерес да получаваме и отговаряме на Вашите запитвания и да действаме въз основа на Вашата обратна информация или проблеми.
   Промоционални комуникации Информация за контакт (напр. име, адрес, имейл адрес и телефонен номер); Ние споделяме лична информация за нови продукти, събития и промоции с лица, доколкото е позволено по закон. Ние също така имаме законен интерес да споделяме информация за нашите продукти или услуги и можем да споделяме информация, когато участвате в трансакция или с Ваше съгласие в зависимост от ситуацията.
   Поръчка на стоки

   Информация за контакт (напр. име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);

   Информация за фактуриране и доставка (напр. информация за фактуриране, като например информация за кредитна карта, която се събира директно от нашия обработващ плащанията, и адреси на доставка и информация за контакт).

   Ние използваме Вашата информация, за да изпълним договора и поръчката Ви и да обработим Вашите трансакции/плащания.
   Регистриране за акаунт

   Информация за контакт (напр. име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);

   Потребителско име и пароли, използвани за достъп до Сайтовете. Удостоверяване или маркери през платформи на социални медии.

   Ние имаме законен интерес да администрираме Вашия акаунт и да предоставяме свързани с акаунта функции. Акаунтите могат да се използват за лесно финализиране и записване на Вашите предпочитания и хронология на трансакциите.
   Взаимодействие с нас в социалните медии Информация в социална медия (напр. име на профил, снимка в профил и други изображения, които предоставяте, като съдържание, генерирано от потребителя).

   Ние имаме законен интерес да осигуряваме на клиентите средство за взаимодействие с нас.

    

   Имаме също така законен интерес да разбираме как клиентите възприемат нашите марки и продукти, да създаваме съдържание, отговарящо на нуждите на почитателите ни, да разбираме тенденциите в отрасъла, да подобряваме отношенията с клиентите и да разработваме продукти, които биха предизвикали интереса на нашите почитатели.

   Участие в промоция, лотария, състезание или друга специална оферта

   Информация за контакт (напр. име, адрес, имейл адрес, възраст и телефонен номер);

   Държавни идентификационни номера (които може да включват, ако сте жител на САЩ, социалноосигурителен номер (в ограничен брой случаи – например ако спечелите от лотария или получавате компенсация, което трябва да бъде декларирано в държавните данъчни формуляри).

   Ние имаме законен интерес да действаме като оператори на лотариите, състезанията и специалните оферти, включително да Ви уведомяваме, ако бъдете избрани. В някои случаи от нас също така се изисква по закон или разпоредба да събираме лична информация за лицата, които участват в нашите лотарии, и да използваме тази лична информация, за да спазваме тези закони и разпоредби.
   Попълване на проучване или доброволно предоставяне на лична информация за себе си

   Демографска информация, включително дата на раждане, пол, интереси, щат, пощенски код

   Предпочитания, навици за пазаруване и друга информация, свързана с начина на живот, включително списъци с желани продукти, история на поръчките, маркетингови предпочитания и мобилен оператор.

   Ние имаме законен интерес да разбираме нашите потребители и да им предоставяме съобразени с нуждите им услуги.

   Ние имаме законен интерес да разбираме как взаимодействате с нашия уебсайт, за да го подобрим, и да разбираме Вашите предпочитания и интереси, с цел да изберем предложения, които е възможно да се окажат изключително полезни за Вас.

   Взаимодействие с нашия сайт, имейли и/или онлайн реклами

   Запитвания за търсене, данни за използване на приложения;

   Местоположение на регистрационния файл на сървъра, интернет доставчик, уникални идентификатори, потребителски агенти или IP адрес;

   Лична информация, събрана чрез бисквитки, маркери, пиксели, ясни пиксели, маяци и други подобни технологии;

   Препращане към и излизане от уебсайтове/URL (включително URL с опция за пренасочване и пикселни маркери);

   Информация за браузъра и устройството (включително платформа и версия);

   Ние имаме законен интерес да гарантираме, че нашият Сайт и услуги функционират правилно и без грешки.

   Когато събираме лична информация чрез разполагането на бисквитки и други подобни технологии в нашия Сайт с цел по- добро разбиране на нашите потребители и предоставяне на персонализирани услуги, ние ще разчитаме на Вашето съгласие, за да го направим, или Вие можете да се откажете от такова използване в зависимост от Вашата юрисдикция.

   Ние ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме лична информация, за да разбираме как взаимодействате с нашия уебсайт, за да го подобрим, и за да разбираме Вашите предпочитания и интереси, с цел да изберем предложения, които е възможно да се окажат изключително полезни за Вас.

   Ние имаме законен интерес да наблюдаваме мрежите си и посетителите на сайтовете ни. Имаме също така законен интерес да разкриваме и предотвратяваме измами.


   Въпреки че таблицата по-горе описва примери за събираната от нас лична информация и нашата основна цел за събирането на такава лична информация, в много ситуации имаме повече от един законен интерес. Например, ако завършите онлайн поръчка, ние събираме Вашата информация за плащане (директно чрез нашия обработчик на плащания) и доставка, за да изпълним договора си с Вас (напр. за обработка и изпълнение на поръчката Ви), но също така събираме личната Ви информация, защото имаме законен интерес да поддържаме Вашата лична информация след завършване на трансакцията, за да можем бързо и лесно да отговорим на всякакви въпроси по поръчката. Поради това събирането и обработването от наша страна на Вашата лична информация се основава на различни обстоятелства при: (i) Вашето съгласие (напр. маркетингови материали, за които сте се записали да получавате, когато е необходимо), (ii) изпълнението на договора ни с Вас (напр. за предоставяне на продукти и услуги, които сте поискали); (iii) спазването на правни задължения (напр. когато сме задължени да разкрием информация на съд или данъчен орган); и/или (iv) нашите законни интереси при извършване на дейността ни.

   Доколкото дадена информация се смята за „лична информация“ според местните закони, ние третираме тази информация като такава и гарантираме, че обработването от наша страна на тази лична информация е съобразено с всички приложими закони за защита и поверителност на данните. До степента, разрешена от приложимите закони, всякаква информация, която ни предоставяте директно, може да бъде комбинирана с друга информация, която ни предоставяте чрез други канали, която е обществено достъпна или която можем да получим по друг начин, включително от трети страни.
    

  2. Как може да събираме лична информация: Молсън Корс събира лична информация от различни източници, включително например следните:
   • От Вас (напр. име, адрес, имейл, телефонен номер, дата на раждане и предпочитаното от Вас средство за комуникация, когато информацията е предоставена доброволно);
   • Нашите Сайтове и приложения (напр. когато закупувате продукт онлайн);
   • Офлайн (напр. чрез запитвания за обслужването на клиентите, обиколки, лотарии);
   • Чрез технологии за онлайн проследяване, включително проследяване между различни устройства (напр. журнални файлове на услугата, IP адрес, бисквитки, маркери, пиксели, ясни пиксели, gif файлове, бъгове, маяци и други подобни технологии, някои от които може да дадат възможност на Молсън Корс или на нашите доставчици на услуги да Ви идентифицират и да събират лична информация за Вас от различни устройства и сайтове);
   • От използването на мобилно устройство (т.е. лична информация, получена чрез нашето мобилно приложение, като географските ширина и дължина на устройството Ви или неговите възможности да показва местонахождението си (напр. GPS, Wi-Fi, Bluetooth сигнал, маяци, чипове със светодиоди или други подобни технологии) и услуги или мобилни приложения за плащане на 3-ти страни;
   • Чрез браузъра или устройството Ви (напр. определена лична информация, включително типа на устройството Ви, името и версията на операционната система, IP адреса, адреса за контрол на достъпа до среда (MAC), езика, вида и версията на интернет браузъра и доставчика на услуги);
   • Чрез анализ на уебсайта и рекламни функции (напр. технологии на Adobe Analytics, Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, Adobe Flash, включително, но не само, Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast, във всеки случай, както са описани по-подробно в раздела „Технологии за проследяване“ по-долу); и
   • Чрез други източници (напр. публични бази данни, трети страни партньори, платформи на социални медии, хора, с които сте свързани в платформите на социални медии, и публични форуми)..
 4. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

  1. Бисквитки и технологии за проследяване. Молсън Корс използва на своите сайтове „бисквитки“, „маркери“, „пиксели“, „ясни gif файлове“ и други подобни технологии за проследяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на Вашия компютър или друго мобилно устройство, когато влизате в сайтовете ни или в интернет. Тези технологии ни позволяват да събираме информация за взаимодействието Ви с нашите сайтове и реклами. Примерите за такава информация може да включват, но не се ограничават до: демографска информация, тип на браузъра, IP адрес, посетени страници, извършени действия и продължителност на посещението Ви.

   На нашите сайтове могат да се използват различни видове бисквитки за различните цели. Те са известни като: задължителни/строго задължителни бисквитки, функционални бисквитки и рекламни бисквитки. Някои бисквитки може да бъдат предоставени от външна трета страна, за да осигурят допълнителна функционалност на сайтовете ни. Те са изброени по-долу. Вие можете по всяко време да промените предпочитанията си за определени механизми за проследяване. Ако обаче решите да забраните такива бисквитки, това може да възпрепятства достъпа Ви до определени функции или да възпрепятства това да се възползвате напълно от всички предложения на сайтовете ни.

   • Задължителни/строго задължителни бисквитки

    Тези бисквитки са необходими, за да се даде възможност за извършването на основните функции на сайтовете ни, като осигуряване на защитено влизане или запомняне на хода на изпълнението на дадена поръчка. Ако не сте съгласни със задължителните бисквитки, няма да можете да използвате сайтовете.

   • Функционални бисквитки

    Тези бисквитки ни позволяват да анализираме използването на сайтовете ни от Ваша страна с цел да оценим и подобрим ефективността си. Те може също така да се използват за осигуряване на по-добро потребителско изживяване на сайтовете ни. Например запомняне на данните Ви за влизане, запазване на това какво съдържа Вашата количка за пазаруване или предоставяне на информация относно това как се използват сайтовете ни.

   • Рекламни бисквитки

    Тези бисквитки се използват за показване на реклами, които са по-подходящи за Вас. Рекламни бисквитки може да се използват за споделяне на данни с рекламодатели, така че рекламите, които виждате, да са по-подходящи за Вас, да Ви дават възможност да споделяте определени страници със социални мрежи или да Ви позволят да публикувате коментари на нашите сайтове.

   Молсън Корс, нашите доверени доставчици на услуги и трети страни, на които е разрешено, може също да рекламират нашите продукти на уебсайтовете на трети страни. Уебсайтовете на трети страни също може да използват бисквитки или други устройства за проследяване. Ние нямаме контрол над технологиите за проследяване, използвани от уебсайтове на трети страни. Затова Вие трябва внимателно да прегледате правилата за поверителност на тези сайтове на трети страни, за да се запознаете с техните начини на проследяване, ако имат такива.
    

  2. Бисквитки във Вашия браузър. Съгласно приложимите закони за неприкосновеността на личния живот ние ще поставим бисквитки и друга лична информация, когато посещавате сайтовете ни. В момента участваме в рекламни мрежи на трети страни и използваме бисквитки от трети страни, както е описано по-горе, за да проследим посещенията Ви на уебсайтове.

   Освен това Вие можете по всяко време да промените някои механизми за проследяване чрез настройките на браузъра си. Ако обаче решите да забраните такива функции, това може да възпрепятства достъпа Ви до определени функции или да възпрепятства това да се възползвате напълно от всички предложения на сайтовете ни. Моля, направете справка с инструкциите в „Помощ“ на браузъра си, за да научите повече за бисквитките и други устройства за проследяване и как да управлявате тяхното използване. Ако използвате друг компютър или промените браузъра, ще трябва да повторите процедурата по отказване или изтриване на бисквитки. За повече информация относно бисквитките, включително как да настроите интернет браузъра си да отказва бисквитки, моля, посетете www.allaboutcookies.org.
    

  3. Проследяване на реклами. Някои устройства може да Ви дават възможност да ограничите проследяването на реклами. Моля, направете справка с настройките на компютъра или устройството си за информация как да забраните проследяването на реклами. Вие можете също така да се откажете от проследяването на реклами, както е описано по-долу в Право на избор и Записване/отказване.
    

  4. Искания „Не проследявай“. Макар и някои браузъри да предлагат функция за забрана на следенето „Не проследявай“, понастоящем не признаваме браузъри на основата на искания за забрана на следенето „Не проследявай“.
    

 5. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ/РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

  Понякога Молсън Корс може да предостави определена лична информация на трети страни и в рамките на нашето семейство от компании/марки. Освен специфичните ситуации, описани на други места в тези Правила за поверителност, ние разкриваме лична информация в следните случаи, доколкото е позволено от приложимото право.
   

  • Филиали. Ние споделяме лична информация с нашите корпоративни филиали (напр. компания майка, дъщерни компании, филиали, съвместни предприятия или други компании и марки под общ контрол).
  • Партньори за маркетинг. Ние споделяме лична информация с доставчици, които ни помагат за оценка и подобряване на нашите маркетингови и промоционални усилия, съдържание, продукти и услуги, за по-добро разбиране на интересите и предпочитанията на клиентите, за да Ви предоставим съответната информация, както и за провеждане на съвместни маркетингови програми.
  • Доставчици на услуги. Ние споделяме лична информация с доставчици на услуги, които ни помагат с определени бизнес дейности, включително, но не само, изпълнение и доставка на Вашата поръчка, оказване на помощ в операциите по Сайта, администриране на промоции, предоставяне на обслужване на клиенти и доставяне на имейл комуникации.
  • Корпоративна промяна. Може да споделяме лична информация във връзка с корпоративна промяна, включително сливане, придобиване или продажба на активи, включително по време на етапите на планиране и преговори.
  • Трети страни партньори. Ние можем да предложим състезания, лотарии или други промоции с трети страни партньори. Ако решите да участвате в състезание, лотария или промоция, която се спонсорира от трета страна, предоставената от Вас лична информация ще бъде споделена с нас и с тях. Някои юрисдикции изискват споделянето на лична информация, свързана с награди и отличия. Използването от тяхна страна на Вашата лична информация не се урежда от настоящите Правила за поверителност. Ние също така споделяме лична информация с трети страни партньори, с които може да влезем във взаимоотношения (напр. спортни сдружения). В зависимост от целите на това споделяне Молсън Корс може да Ви даде възможност да изберете дали тази лична информация да бъде споделена, преди да я сподели с подобен партньор. Последващото използване на личната информация от третите страни партньори ще се урежда от техните собствени практики и правила за поверителност.
  • Публични платформи. Някои от нашите сайтове позволяват да взаимодействате с или да публикувате в нашите блогове или страници в социалните медии, както и в други подобни платформи. Когато публикувате в платформи на социални мрежи или други обществени платформи, личната информация, която споделяте, е видима за останалите потребители и може да бъде прочетена, събирана или използвана от други потребители. Например, ако посочите името, възрастта и адреса си в сайт на социална медия, тази лична информация става публична. Моля, имайте предвид, че за всяко съдържание, което публикувате или предоставяте на този сайт, ще се прилагат правилата за поверителност на сайта на социалната мрежа.
  • Други случаи на разкриване с Ваше съгласие. Може да запитаме дали желаете от нас да споделим Вашата лична информация с други трети страни, които не са описани другаде в настоящите Правила за поверителност, с Вашето изрично предварително съгласие да го направим.
  • Други случаи на разкриване без Ваше съгласие. Може да разкриваме лична информация, ако се изисква от закона, като например във връзка с държавно разследване или за съобразяване с призовка, заповед, съдебно решение или подобна правна процедура. Може също така да споделяме Вашата лична информация, когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо с цел да защитим нашите права, да се защитим срещу съдебен иск, да защитим Вашата, нашата или чужда безопасност, с цел разследване, предотвратяване или вземане на мерки във връзка с възможни незаконни действия, съмнения за измама или нарушение на правилата ни.
    
 6. ПРАВО НА ИЗБОР И ЗАПИСВАНЕ/ОТКАЗВАНЕ

  1. Имейли. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме имейли, бюлетини, проучвания, оферти и други промоционални материали, както и целеви оферти от трети страни – винаги в съответствие с Вашите предпочитания. Вие можете да спрете получаването на промоционални материали, като следвате инструкциите за отписване, включени в имейлите, които получавате от нас, или като се свържете с нас с помощта на данните, дадени по-долу.
    
  2. Актуализации за мобилен маркетинг (SMS и MMS). Ние можем да Ви изпратим текстови съобщения, отнасящи се до наши марки, промоции и други легитимни цели – по всяко време в съответствие с Вашите предпочитания. Ако дадете съгласие да се присъедините към списък за мобилен маркетинг или да участвате с нас в програма за текстови съобщения, имайте предвид, че обикновено има разходи, свързани с получаването на съобщения и данни чрез SMS (текст) или MMS (мултимедия). Те варират в зависимост от Вашия безжичен оператор и абонаментен план. Проверете при Вашия мобилен оператор, за да определите какви са възможните такси. Ако искате да спрете да получавате съобщения от нас на мобилното си устройство, отговорете на съобщението със „STOP“ (или друго съобщение съгласно инструкциите). Можете да се свържете с мобилния си оператор за допълнителна информация относно получаването и спирането на мобилни съобщения.
    
  3. Услуги във връзка с местоположението. Ако сте активирали функцията за споделяне на местоположението на Вашия компютър или мобилно устройство, може да имате възможност да откажете по-нататъшното споделяне, като промените настройките на компютъра или мобилното си устройство или деинсталирате приложението. Ние няма да използваме каквито и да е данни за точното местоположение без Вашето предварително съгласие, което може да бъде получено директно от нас или чрез нашите доставчици на услуги или медийни партньори.
    
  4. UНасочени известия. Ако искате да забраните насочените известия на мобилното си устройство, направете справка с неговите настройки.
    
  5. Анализи на трети страни.
  6. Отказване от реклами, базирани на интереси: Потребителите могат да се откажат от целеви реклами чрез страницата за отказване на Digital Advertising Alliance („DAA“) и страницата за отказване на Networking Advertising Initiatives („NAI“), съответно на http://www.aboutads.info/choices/ и http://www.networkadvertising.org/choices/. В Канада можете да се откажете тук: https://youradchoices.ca/en/tools (английски) и тук: https://youradchoices.ca/en/tools (anglicky) a zde: https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/ (френски). В Европа, моля, вижте: https://www.youronlinechoices.com/uk/opt-out-help.
    
 7. СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  Моля, имайте предвид, че въпреки положените от нас разумни усилия да защитим Вашата лична информация, не съществуват мерки за сигурност, които да са перфектни или непробиваеми. Ако имате причина да смятате, че Вашата лична информация не е защитена, моля, свържете се с нас незабавно с помощта на информацията за контакт по-долу. В случай че сме задължени по закон да Ви информираме за нарушение във връзка с Вашата лична информация, може да Ви уведомим по електронен път, в писмена форма или по телефона, ако е разрешено да го направим съгласно закона.

  Ние ще съхраняваме личната Ви информация толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, за които е събрана, както е обяснено в настоящите Правила за поверителност. В някои случаи е възможно да съхраняваме личната Ви информация за по-дълъг период от време, например когато сме задължени да го правим в съответствие със законовите, регулаторните, данъчните или счетоводни изисквания.
   

 8. ПРИЛОЖЕНИЯ/УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  1. Социални мрежи/онлайн общности

   На някои сайтове може да Ви дадем възможност за достъп до онлайн общности за споделяне на информация, като например съобщения, снимки и видео клипове. Може също да Ви дадем възможност да публикувате съдържание от някои сайтове в профила си в други социални мрежи. Ние не можем да контролираме правилата или условията на такива социални мрежи, представляващи трети страни. Например споделянето на такава информация сайт на социална медия може да налага използването на бисквитки и/или приложно- програмен интерфейс, за да се улесни комуникацията между сайтовете ни и сайта на социална медия. Тази информация, споделена чрез бисквитки и/или приложно-програмен интерфейс, след това става предмет на правилата за поверителност на този сайт на трета страна. В резултат на това ние не можем да бъдем отговорни за използването на Вашата информация или съдържание от социална мрежа, представляваща трета страна, която използвате на свой собствен риск.
     

  2. Свързани сайтове

   Нашите сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни или приложения, които не се контролират от Молсън Корс и не се уреждат с настоящите Правила за поверителност. Ако предоставите информация на някой от тези сайтове или приложения, Вашата информация се урежда от техните правила за поверителност. Съветваме Ви да прочетете внимателно правилата за поверителност на всички сайтове или приложения, които посещавате. Ние нямаме контрол или власт над сайтовете на трети страни и не носим отговорност за каквато и да било информация, която предоставяте на такъв сайт.
    

  3. Изпълними модули и интерактивни приложения

   Нашите сайтове могат да включват интерактивни програми, които предоставят специфични услуги от друга компания, като „харесване“ или споделяне на съдържание, често наричани изпълними модули. Вие може да имате възможност да изпратите информация, като Вашия имейл адрес или телефонен номер, за събиране чрез изпълним модул. Изпълнимият модул може също да използва бисквитки и/или да събира данни за използването. Информацията, събирана с изпълним модул, се управлява от правилата за поверителност на компанията, която го е създала.
    

 9. ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

  Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящите Правила за поверителност или бихте искали да упражните приложимите права за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-долу. Поисканите заличавания или промени може да не влязат незабавно в сила. Ние ще се стремим да задоволим искането Ви възможно най-скоро.

  Молсън Корс Бевъридж Кампъни
  3939 W Highland Ave
  Milwaukee, WI 53218 САЩ
  Имейл: [email protected]
  Обадете се на: 1-414-931-2721

  Моля, обърнете внимание, че комуникирането чрез имейл невинаги е сигурно, затова не предоставяйте никаква тайна информация, включително данни на кредитни карти, в имейлите, които ни изпращате.

  За допълнителна информация за това как ние осигуряваме спазването на приложимото законодателство на ЕС за поверителността и защитата на личните данни вижте раздел „Информация за жителите на ЕС“ по-долу.
   

 10. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Ние можем да актуализираме настоящите Правила за поверителност от време на време, като публикуваме допълнения или изменения на тази страница.

  За да Ви помогнем да сте в течение на всички настъпили промени, предприемаме следните две стъпки: i) отбелязваме по-горе датата на последната актуализация на Правилата за поверителност; ii) когато правим съществена промяна в Правилата за поверителност, публикуваме известие за такива промени на видно място на началната страница на сайта, близо до връзката към настоящите Правила за поверителност, или изпращаме имейл до всички потребители, за които Молсън Корс (или съответното бизнес подразделение) има лична информация. В някои случаи можем да Ви изпратим имейл, с които да Ви информираме за новите Правила за поверителност.
   

 11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЕС

  1. Правно основание за обработване. Какво е описано по-горе, обработването (т.е. събиране и използване) от наша страна на Вашата лична информация се основава на едно от редица правни условия. Като цяло те включват:
   • Вашето съгласие (например да получавате от нас маркетингови съобщения);
   • Изпълнението на нашия договор с Вас (напр. обработване на Вашето плащане или информация за доставка, за да се изпълни поръчката Ви);
   • Спазване на правно задължение (напр. когато сме задължени да разкрием лична информация пред съд или данъчен орган); и
   • Наши законни интереси, при условие че те не отменят Вашите основни права и свободи (напр. когато извършваме проучвания и анализи за подобряване на нашия сайт, продукти и услуги)..

     
  2. Права на жителите на Обединеното кралство и ЕС. Съгласно приложимите закони (включително определени изключения и квалификации), като жител на Обединеното кралство или ЕС може да имате определени права по отношение на Вашата лична информация. Тези права може да включват някои от следните:
   • Да получите копие на личната Ви информация, заедно със сведения за това как и на какво основание се обработва тази лична информация;
   • Да коригирате неточна лична информация (включително правото да се допълни непълна лична информация);
   • Да бъде изтрита личната Ви информация (при ограничени обстоятелства, както когато вече не е необходима за целите, за които е събирана или обработвана);
   • Да ограничите обработването на личната Ви информация, когато:
    • Точността на личната информация се оспорва;
    • Обработката е незаконна, но Вие възразявате срещу изтриването на личната информация; или
    • Ние вече не се нуждаем от личната информация, но тя все още се изисква за установяването, упражняването или защитата на съдебен иск;
   • Искате да оспорите обработване, което сме оправдали въз основа на законен интерес (за разлика от случаите, когато сте дали съгласието си, или при изпълнение на договор с Вас);
   • Искате да спрем да Ви изпращаме директен маркетинг;
   • jОттегляте съгласието си ние да обработваме личната Ви информация (когато това обработване се основава на съгласието Ви);
   • Възразявате срещу решенията, които се основават единствено на автоматизирана обработка или профилиране; и
   • Желаете да получите или да видите копие на съответните предпазни мерки, в съответствие с които личната Ви информация се прехвърля в трета държава или международна организация.
     

   В допълнение към горното Вие имате право да подадете жалба до Вашия местен надзорен орган в зависимост от това къде е Вашето обичайно местопребиваване или място на работа, или къде възниква предполагаемо нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на данните (например Службата на комисаря по информацията в Обединеното кралство, с която може да се осъществи контакт на www.ico.org.uk). За ЕИП може да бъде намерен списък с органите по защита на данните на адрес https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

   С всеки администратор на данни на Молсън Корс може да се осъществи контакт чрез нашата споделена пощенска кутия на [email protected]. Ако имате договорни отношения с нас, компанията „Молсън Корс“, посочена в този договор (независимо дали е издаден от нас или от трета страна), ще бъде администратор на Вашата информация.]
    

  3. Упражняване на Вашите права. Ако желаете да упражните някое от описаните по-горе права, моля, подайте искане с помощта на координатите за връзка в раздела „Запитвания относно поверителността“ погоре. Моля, имайте предвид, че ще поискаме доказателство за самоличност и ще проверим такава самоличност, за да се защити личната Ви информация и да се гарантира спазването на всички приложими регламенти и правила. В някои случаи ние можем да ограничаваме или отказваме искания, когато е разрешено или се изисква по закон. Например, с изключение на случаите, когато разкриването се изисква по закон, ние може да решим да не предоставим достъп или да не направим промени, ако трудностите или разходите по предоставяне на достъп биха били несъразмерни спрямо рисковете за неприкосновеността на личния живот на лицето във всеки отделен случай, или когато правата на други лица ще бъдат нарушени чрез предоставянето на достъп. Освен това ние можем да откажем искане, ако не сме в състояние да потвърдим по адекватен начин Вашата самоличност. Освен това си запазваме правото да поискаме такса, когато това е разрешено от закона, включително ако например искането Ви е явно прекомерно или неоснователно. Ще отговорим на Вашите искания в рамките на приложимия за целта срок и в съответствие с приложимите регламенти.

    
  4. MD. Международни прехвърляни за жители на Обединеното кралство и ЕС Трябва да имате предвид, че централата на Молсън Корс се намира в Съединените щати с корпоративни офиси в чужбина. Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и съхранявана в Съединените щати за обработване. Освен това всякаква лична информация, която ни предоставяте или която се събира от или от името на Молсън Корс, може да се прехвърля от или до нея да имат достъп различни юридически лица по света при спазване на практиките, описани в настоящите Правила за поверителност. Възможно е законите относно защитата на данните в тези държави да са по-малко строги от законите в държавата, в която живеете. По отношение както на вътрешни предавания, така и на използването на филиали или доставчици на услуги за лична информация, която се предава извън Обединеното кралство и Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние разчитаме на адекватни мерки, като например одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи, които осигуряват на личните данни същата защита, каквато имат в Обединеното кралство и ЕИП. Вие може да имате право да поискате допълнителни подробности относно механизмите, според които данните Ви се прехвърлят извън Обединеното кралство и ЕИП. Ако желаете повече информация относно нашите опити за прилагане на принципите на поверителността, приложими за данните в една юрисдикция, когато те се прехвърлят в друга юрисдикция, можете да се свържете с нас с помощта на посочената по-горе информация за контакт.
    
 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

  1. Вашите права за поверителност съгласно закона на Калифорния „Shine the Light“. Съгласно закона на Калифорния „Shine the Light“ (раздел § 1798.83 от Калифорнийския граждански кодекс) жителите на Калифорния, които ни предоставят определена лична информация, имат право да изискват и да получават от нас безплатно информация за личната информация (ако има такава), която сме споделили с трети страни за собствените им цели в сферата на директния маркетинг. Такива искания могат да бъдат правени веднъж на календарна година за информация относно всяко споделяне със съответна трета страна през предходната календарна година. За да отправите искане по закона „Shine the Light“, се свържете с нас на [email protected]. и включете във Вашето искане актуален адрес в Калифорния и Вашето удостоверение, че сте жител на Калифорния

    
  2. Права на жителите на Калифорния. Съгласно приложимите закони (включително определени изключения и квалификации) като жител на Калифорния може да имате определени права по отношение на Вашата информация. Тези права може да включват, както следва:
   • Право на изтриване: Да искат изтриване на своята лична информация, която сме събрали за тях, и да искат такава лична информация да бъде заличена (безплатно) с някои изключения.
   • Право на информираност. По отношение на личната информация, която сме събрали за тях през предходните 12 месеца, да искат да им разкрием, както следва (до два пъти годишно и с някои изключения):
    • категории събрана лична информация;
    • категории източници на лична информация;
    • категории лична информация за тях, която сме разкрили с бизнес цел или сме продали;
    • категории трети страни, на които сме продали или разкрили с бизнес цел тяхната лична информация;
    • бизнес и търговските цели за събиране или продаване на личната информация; и
    • копие от специфичните видове информация, които сме събрали за тях.
   • Да не се продава (отказване) Да се откажат от продаването от наша страна на тяхната лична информация. Ние не продаваме лична информация за жители на Калифорния.
   • Право на недискриминация: Правото да не бъдат подлагани на дискриминационно отношение за упражняване на техните права съгласно CCPA.

     
  3. Упражняване на Вашите права. Ако желаете да упражните някое от описаните по-горе права, моля, подайте искане с помощта на координатите за връзка в раздела „Запитвания относно поверителността“ погоре. Моля, имайте предвид, че в зависимост от искането Ви може да поискаме доказателство за самоличност и ще проверим такава самоличност, за да се защити личната Ви информация и да се гарантира спазването на всички приложими регламенти и правила. Ние можем да извършим проверката по имейл или телефон и може да Ви помолим да предоставите лична информация, като например Вашето име, информация за контакт и всякаква допълнителна необходима информация въз основа на отношенията Ви с нас.
   Някои физически лица могат да определят упълномощен представител да подаде искане от тяхно име. Ако подавате искане от името на друго лице, моля, свържете се с нас с помощта на имейл адреса, посочен по-горе в раздела „Запитвания относно поверителността“. Моля, имайте предвид, че трябва да представите доказателство, чу сте упълномощени от лицето да действате от негово име. При определени обстоятелства можем също така да изискваме от лицето да потвърди самоличността си директно с нас. Ние можем да откажем искане от упълномощен представител, който не представи доказателство, че е упълномощен да подаде такова искане.

    
  4. Известие за финансови стимули. Ние можем да предложим на нашите клиенти определени бонуси, като например програми за награди, изключителни оферти, лотарии, състезания или други подобни промоционални кампании (заедно наричани „Програми“). Когато се запишете за една от тези Програми, ние обикновено Ви молим да предоставите Вашето име и информация за контакт (като например имейл адрес, домашен или физически адрес и т.н.), за да се свържем с Вас във връзка с Вашето участие в програмата. Тъй като нашите Програми включват събирането на лична информация, те могат да бъдат тълкувани като програма за „финансов стимул“ съгласно закона на Калифорния. Стойността на Вашата лична информация за нас е свързана със стойността на безплатните или с отстъпка продукти или услуги, или други ползи, които получавате или които Ви се предоставят като част от приложимата Програма. Тази стойност се основава на разходите, свързани с предлагането на тези продукти, услуги и ползи на участниците в Програмата. Вие можете да се оттеглите от участие в дадена Програма по всяко време, като се свържете с нас с помощта на определения метод, описан в правилата на приложимата Програма. Посетете страницата с правилата и условията на всяка Програма, за да видите пълните подробности, включително как да се присъедините.
    
  ЩРАКНЕТЕ ТУК ЗА РАЗКРИВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ЗА КАЛИФОРНИЯ
   
 13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ЯПОНИЯ

  1. Видове лична информация, която събираме: Таблицата на страница 2 в раздела „Събиране и използване на лична информация“ представя общи дейности с примери на видовете лична информация, която събираме, и как използваме тази информация. Ако възнамеряваме да използваме Вашата лична информация за каквато и да е друга цел, ще Ви уведомим отделно за това.

    
  2. Права на жителите на Япония. Съгласно приложимите закони (включително определени изключения и квалификации), като жител на Япония можете да имате определени права по отношение на Вашата лична информация. Тези права може да включват, както следва:
   • Преустановяване на използването и заличаване: Да поискате преустановяване на използването или заличаване на Вашата лична информация, която сме събрали за Вас.
   • Разкриване: Да изискате да разкрием Вашата лична информация, която сме събрали за Вас.
   • Корекция: Да коригирате Вашата лична информация, която сме събрали за Вас.

     
  3. Упражняване на Вашите права. Ако желаете да упражните някое от описаните по-горе права, моля, подайте искане с помощта на координатите за връзка в раздела „Запитвания относно поверителността“ погоре. Моля, имайте предвид, че в зависимост от искането Ви може да поискаме доказателство за самоличност и ще проверим такава самоличност, за да се защити личната Ви информация и да се гарантира спазването на всички приложими регламенти и правила. Ние можем да извършим проверката по имейл или телефон и може да Ви помолим да предоставите лична информация, като например Вашето име, информация за контакт и всякаква допълнителна необходима информация въз основа на отношенията Ви с нас.

   Някои физически лица могат да определят упълномощен представител да подаде искане от тяхно име. Ако подавате искане от името на друго лице, моля, свържете се с нас с помощта на имейл адреса, посочен по-долу. Моля, имайте предвид, че трябва да представите доказателство, чу сте упълномощени от лицето да действате от негово име. При определени обстоятелства можем също така да изискваме от лицето да потвърди самоличността си директно с нас. Ние можем да откажем искане от упълномощен представител, който не представи доказателство, че е упълномощен да подаде такова искане.

   Информация за контакт: Ако имате някакви въпроси или желаете да упражните Вашите права за поверителност, моля, свържете се с нас на Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 САЩ, имейл:n Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 USA, E-mail: [email protected]
    

 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА УКРАЙНА

  Ако сте жител на Украйна, освен горните Правила за поверителност на Молсън Корс Бевъридж Кампъни, се прилагат следните разпоредби („Разпоредби на Украйна“) за обработването от наша страна на Вашата лична информация. В случай на противоречие между Правилата за поверителност и Разпоредбите на Украйна предимство ще имат Разпоредбите на Украйна.

  Молсън Корс Бевъридж Кампъни („Молсън Корс“), адрес: 3939 W Highland Ave Milwaukee, WI 53218 САЩ е администратора за данните, събрани от Молсън Корс.

  1. Съгласие за обработване. Вие разбирате, че Вашата лична информация, включително изображението във Вашия профил и други изображения, които предоставяте в социалните медии, се обработва при условията, описани в нашите Правила за поверителност и тези Разпоредби на Украйна, и с настоящото изрично се съгласявате с такова обработване от страна на Молсън Корс, освен ако не се прилага друго правно основание за обработване.

    
  2. Права на украинските субекти на данни. С настоящото надлежно се уведомявате и разбирате, че имате следните права съгласно член 8 от Закона на Украйна относно защитата на личните данни:
   • да сте информирани за източниците на събиране, местоположението на Вашите лични данни, целта на обработване на данните, мястото или адреса на администратора или обработващия лични данни или да разрешавате съответното определяне на лица, които упълномощавате да получават такава информация, освен ако законът не предвижда друго;
   • да получавате информация относно условията за достъп до личните данни, включително информация за трети страни, на които се предават данни;
   • да имате достъп до Вашите лични данни;
   • да получавате отговора за това дали Вашите лични данни се обработват и съдържанието на данните в срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на получаване на искането, освен ако законът не предвижда друго;
   • да предявите мотивирано искане пред администратора, като направите обосновани възражения по отношение на обработването на личните данни;
   • да предявите мотивирано искане пред който и да е администратор или обработващ лични данни относно промяната или изтриването на Вашите лични данни, когато данните се обработват незаконосъобразно или не са верни;
   • защита на Вашите лични данни срещу незаконосъобразно обработване и случайна загуба, премахване или повреда във връзка с умишлено прикриване, защита от непредоставяне или ненавременно предоставяне на данни, както и защита срещу предоставяне на информация, която е невярна или накърнява честа, достойнството или бизнес репутацията на дадено лице;
   • да отправяте искания по отношение на обработването на Вашите лични данни до комисаря по човешките права (омбудсмана) към Украинския парламент или до съда;
   • да търсите правни средства за защита, когато се нарушава законодателството в областта на защитата на личните данни;
   • да представяте декларации за отказ от отговорност по отношение на правата за обработване на Вашите лични данни, когато давате съгласие;
   • да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни;
   • да познавате механизма на автоматизирано обработване на лични данни;
   • защита срещу автоматизирано вземане на решения, имащо правни последствия за субекта на данните.