ОБРАТНО КЪМ ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТY

Разкриване на споделянето на информация в Калифорния

В таблицата по-долу са описани категориите лична информация, която събираме и разкриваме в различни ситуации. Моля, имайте предвид, че тъй като този списък е изчерпателен, той може да се отнася за типове на лична информация, която събираме и разкриваме относно лица, различни от Вас. Например, докато нашия обработчик на плащания разкрие номера на кредитна или дебитна карта за наша бизнес цел, за да обработим плащания за поръчки, които са ни възложени, ние не събираме и не разкриваме номера на кредитна или дебитна карта на лица, които задават въпроси чрез страницата „Свържете се с нас“ на нашите сайтове.

Категория лична информация Събирана? Прехвърля ли се възмездно за Молсън Корс? Разкривана за бизнес цели? На кого разкриваме лична информация за бизнес цели
Идентификатори, като истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален персонален идентификатор, онлайн идентификатор, адрес на интернет протокол (IP адрес), имейл адрес, име на акаунт, социалноосигурителен номер, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт или други подобни идентификатори.      
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Обработващи плащанията и финансови институции
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи
Лична информация, описана в раздел 1798.80 от Калифорнийския граждански кодекс, като номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или всякаква друга финансова информация; медицинска информация или здравноосигурителна информация.      
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Обработващи плащанията и финансови институции
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Характеристики на защитени класификации съгласно калифорнийското или федералното законодателство.

     
 • Филиали или дъщерни компании
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Обработващи плащанията и финансови институции
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори

Търговска информация, като записи на лично имущество, закупени, получени или разглеждани продукти или услуги, или други покупателни или потребителски хронологии или тенденции.

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори

Биометрична информация.

     
 • Няма

Информация за активност в интернет или друга електронна мрежа, като хронология на браузъра, хронология на търсене и информация относно взаимодействието на потребителя с даден интернет уебсайт, приложение или реклама.

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Данни за географското местоположение;

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Звукова, електронна, визуална, топлинна, обонятелна или подобна информация.

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Професионална или свързана с трудовите взаимоотношения информация.

     
 • Филиали или дъщерни компании
 • Държавни органи
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Няма

Информация за образованието, определена като информация, която не е публично достъпна и може да бъде идентифицирана, както е дефинирана в Закона за правата на семейството на образование и на поверителност (FERPA). Информация за активността в интернет и други електронни мрежи, като например хронология на браузъра, хронология на търсене и информация, свързана с взаимодействието на потребителя с интернет уебсайт, приложение или реклама.

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Изводи, направени въз основа на каквато и да е информация, посочена по-горе, за създаване на профил

     
 • Рекламни мрежи
 • Филиали или дъщерни компании
 • Бизнес партньори
 • Доставчици на данни за анализ
 • Държавни органи
 • Доставчици на интернет услуги
 • Операционни системи и платформи
 • Други доставчици на услуги
 • Обработващи плащанията и финансови институции
 • Организации за професионални услуги, като например одитори и адвокатски кантори
 • Социални мрежи

Информация за контакт: Ако имате някакви въпроси или желаете да упражните Вашите права за поверителност, моля, свържете се с нас на Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 САЩ, имейл: [email protected] или +1-414-931-2721