KLIKNUTÍM SEM ZOBRAZÍTE DALŠÍ JAZYKY

Molson Coors Beverage Company Zásady ochrany osobních údajů

Poslední úprava a datum platnosti: 1. září 2021

Úvod

Molson Coors Beverage Company, její dceřiné společnosti, provozní společnosti apřidružené společnosti a přidružené značky, zástupci a firemní pobočky jednající naším jménem (souhrnně „Molson Coors“, „my“, a „naše“) si cení soukromí každého jednotlivce a respektují je. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám pomohou porozumět tomu, jak shromažďujeme, používáme, přenášíme, zveřejňujeme a uchováváme vaše osobní údaje.

Doporučujeme vám přečíst si celé Zásady ochrany osobních údajů, abyste se obeznámili s našimi postupy. Na konkrétní témata můžete přejít pomocí níže uvedených nadpisů:

 1. PŘÍSTUP K ALKOHOLICKÝM VÝROBKŮM A MÍSTŮM VYHRAZENÝM PRO OSOBY SPLŇUJÍCÍ VĚKOVOU HRANICI PRO KONZUMACI ALKOHOLU

  STRÁNKY MOLSON COORS A INZERCE TÝKAJÍCÍ SE ALKOHOLICKÝCH VÝROBKŮ JSOU URČENY POUZE OSOBÁM, KTERÉ DOSÁHLY VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU PODLE JURISDIKCE, KDE SE K TAKOVÉMU OBSAHU PŘISTUPUJE NEBO KDE PROBÍHÁ JEHO PROHLÍŽENÍ. PŘED VSTUPEM NA STRÁNKU NEBO PŘED INTERAKCÍ S NÍ BUDETE POŽÁDÁNI O OVĚŘENÍ SVÉHO DATA NAROZENÍ. VÝZVY K OVĚŘENÍ VĚKU MOHOU BÝT UMÍSTĚNY TAKÉ JINDE NA STRÁNKÁCH.

  VĚDOMĚ NESHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE OD OSOB, KTERÉ NESPLŇUJÍ VĚKOVOU HRANICI PRO KONZUMACI ALKOHOLU A NESPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY NEBO K PŘÍSLUŠNÝM VÝROBKŮM. POKUD JSTE NEDOSÁHLI VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU VE SVÉ JURISDIKCI A NA STRÁNKU VSTOUPILI NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ FALEŠNÉHO DATA NAROZENÍ, MUSÍTE STRÁNKU IHNED OPUSTIT. POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE NÁM OSOBA, KTERÁ NEDOSÁHLA VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI ALKOHOLU, POSKYTLA OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU PŘI SOUČASNÉM PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, IHNED NÁS KONTAKTUJTE, ABYCHOM MOHLI TYTO OSOBNÍ ÚDAJE ODEBRAT.

 2. KDY SE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATŇUJÍ?

  Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v souvislosti s osobními údaji shromážděnými o osobách, které s námi komunikují, a s našimi výrobky a službami, včetně našich webových stránek, stránek sociálních médií a propagačních stránek, které máme spravujeme nebo které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů (jednotlivě „stránka“, souhrnně „stránky“).

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které získáváme na základě své pozice zaměstnavatele. Přečtěte si naše interní zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců nebo samostatné prohlášení o korektním zpracování údajů, které lze nalézt při žádosti o zaměstnání. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na stránky třetích stran, včetně stránek sociálních médií nebo propojených stránek.

 3. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost Molson Coors shromažďuje osobní údaje, které se vás týkají, různými způsoby v závislosti na tom, jakým způsobem s námi komunikujete.

  1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme: Následující seznam představuje neúplný seznam běžných činností s příklady typu osobních údajů, které shromažďujeme, a způsob, jakým tyto údaje používáme:
    
   Kontext Typ osobních údajů (příklady) Primární účel shromažďování a použití
   Kontakt se službami zákazníkům, vznesení dotazu nebo jiná komunikace s nám

   Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e- mailová adresa a telefonní číslo).

   Některé naše stránky využívají živé nebo automatizované konverzační systémy, neboli „chatovací roboty“, které nám umožňují komunikovat se zákazníkem, pomáhat zákazníkům při nákupu zboží a služeb a odpovídat na širokou škálu otázek. Když komunikujete s našimi chatovacími roboty, shromažďujeme obsah, který nám posíláte, abychom mohli odpovědět. Další informace o používání chatovacích robotů najdete v Podmínkách používání.

   Máme legitimní zájem přijímat vaše dotazy a reagovat na ně a jednat na základě vaší zpětné vazby či problémů.
   Propagační sdělení Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e- mailová adresa a telefonní číslo); Osobní údaje v souvislosti s novými výrobky, událostmi a propagačními akcemi sdílíme s jednotlivci tak, jak to povoluje zákon. Rovněž máme legitimní zájem na sdílení informací o svých produktech a službách a můžeme sdílet informace, když se účastníte určité transakce nebo s vaším souhlasem v závislosti na situaci.
   Objednání zboží

   Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e- mailová adresa a telefonní číslo);

   Fakturační a doručovací údaje (např. fakturační údaje, jako jsou informace o kreditní kartě, které shromažďuje přímo náš zpracovatel plateb, a dodací adresy a kontaktní údaje).

   Vaše údaje používáme k plnění své smlouvy ve smyslu plnění vaší objednávky a zpracování vašich transakcí/plateb.
   Registrace účtu

   Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e- mailová adresa a telefonní číslo);

   Uživatelské jméno a hesla používaná pro přístup ke stránkám. Ověření nebo tokeny prostřednictvím platforem sociálních médií.

   Máme legitimní zájem na správě vašeho účtu a poskytování funkcí vztahujících se k účtu. Účty lze použít ke snadnému placení a ukládání předvoleb a historie transakcí.
   Komunikace s námi na sociálních sítích/td> Informace k účtům na sociálních médiích (např. profilové jméno, profilový obrázek a další obrázky, které zveřejníte, jako například obsah generovaný uživatelem).

   Máme legitimní zájem poskytovat zákazníkům prostředky ke komunikaci s námi na sociálních sítích.

    

   Máme také legitimní zájem porozumět tomu, jak naše značky a produkty vnímají zákazníci, vytvářet obsah přizpůsobený osobám, které nás sledují, porozumět trendům v oboru, vylepšovat dojem zákazníků a vyvíjet produkty, které by naše sledující zajímaly.

   Účast na propagační akci, losování, v soutěži nebo využití jiné speciální nabídky

   Kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e- mailová adresa, věk a telefonní číslo);

   Státní identifikační čísla (která mohou zahrnovat, pokud žijete v USA, číslo sociálního pojištění (v omezených případech, například pokud vyhrajete v loterii nebo získáte odškodnění, je tuto skutečnost nutné oznámit na státních daňových formulářích)).

   Máme legitimní zájem na pořádání slosování, soutěží a speciálních nabídek, včetně oznámení, pokud budete vybráni. V některých situacích také zákon vyžaduje, abychom shromažďovali osobní údaje o osobách, které se účastní našich slosování, a tyto osobní údaje používáme tak, abychom těmto zákonům a předpisům vyhověli.
   Vyplnění průzkumu nebo dobrovolné poskytnutí svých osobních údajů

   Demografické údaje včetně data narození, pohlaví, zájmů, stavu, PSČ

   Preference, nákupní zvyklosti a jiné informace týkající se životního stylu, včetně seznamů přání s produkty, historie objednávek, marketingových preferencí a mobilního operátora.

   Máme legitimní zájem porozumět našim uživatelům a poskytovat jim přizpůsobené služby.

   Máme legitimní zájem porozumět tomu, jaké interakce máte s našimi webovými stránkami, abychom je zlepšovali, a porozumět vašim preferencím a zájmům, abychom mohli vybrat nabídky, které by pro vás mohly být nejužitečnější.

   Interakce s našimi stránkami, e- maily a/nebo online reklamami

   Vyhledávací dotazy, Údaje o využití aplikace;

   Umístění souboru serverového protokolu, poskytovatel internetových služeb, jedinečné identifikátory, zástupci uživatelů nebo IP adresa;

   Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookie, značek, pixelů, pixelů clear, majáků a dalších podobných technologií;

   Odkazování na webové stránky/URL a jejich opouštění (včetně „proklikávacích“ adres URL a pixelových značek);

   Informace o prohlížeči a zařízení (včetně platformy a verze)

   Máme legitimní zájem na tom, abychom zajistili správné a bezchybné fungování naší stránky a služeb.

   Pokud shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím využívání souborů cookie a dalších podobných technologií na své stránce, abychom lépe porozuměli svým uživatelům a poskytovali služby přizpůsobené na míru, budeme se řídit vaším souhlasem s těmito postupy; použití těchto postupů můžete v závislosti na své jurisdikci také odmítnout.

   Budeme se řídit vaším souhlasem v případech, kdy využíváme osobní údaje k tomu, abychom lépe pochopili, jaké interakce máte s naší webovou stránkou, abychom ji zlepšovali, a abychom porozuměli vašim preferencím a zájmům za účelem výběru nabídek, které by pro vás mohly být nejužitečnější.

   Máme legitimní zájem na sledování našich sítí a návštěvníků našich stránek. Máme také legitimní zájem na odhalování a prevenci podvodů.


   Ačkoli výše uvedené schéma popisuje příklady osobních údajů, které shromažďujeme, a náš primární účel shromažďování takových osobních údajů, v mnoha situacích máme více než jeden legitimní důvod. Pokud například vyplníte objednávku online, shromažďujeme informace o platbě (přímo prostřednictvím svého zpracovatele plateb) a dopravě, abychom mohli plnit s vámi uzavřenou smlouvu (např. za účelem zpracování a splnění objednávky), vaše osobní údaje však shromažďujeme také proto, že máme legitimní zájem na uchování vašich osobních údajů po dokončení transakce, abychom mohli rychle a snadno reagovat na jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky. Vdůsledku toho je shromažďování azpracování vašich osobních údajů založeno na různých kontextech v následujících případech: (I) váš souhlas (např. pro marketingová sdělení, která jste si nechali zasílat, kde se to vyžaduje), (ii) plnění naší smlouvy s vámi (např. za účelem poskytování vámi požadovaných produktů a služeb), (iii) dodržení zákonných povinností (např. v případech, kdy je nutné zveřejnit informace soudu nebo daňovému úřadu); a/nebo (iv) naše legitimní zájmy při obchodování.

   V takovém rozsahu, v jakém jsou jakékoli informace místními zákony pokládány za „osobní údaje“, s těmito informacemi také tak zacházíme a zajišťujeme, abychom s těmito osobními údaji nakládali v souladu s veškerými platnými zákony na ochranu osobních údajů a soukromí. V rozsahu, jaký umožňují platné zákony, lze jakékoli osobní údaje, které nám přímo poskytnete, kombinovat s dalšími informacemi, které nám poskytnete prostřednictvím jiných kanálů, které jsou veřejně přístupné nebo které můžeme získat jiným způsobem, včetně získání od třetích stran.
    

  2. Jak můžeme osobní údaje shromažďovat: Společnost Molson Coors shromažďuje osobní údaje z různých zdrojů, například z následujících:
   • Od vás (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození a preferovaný způsob komunikace, když jej dobrovolně poskytnete);
   • Naše stránky a aplikace (např. při nákupu produktu online);
   • Offline (např. dotazy na oddělení služeb zákazníkům, prohlídky, slosování);
   • Technologie sledování online, včetně sledování napříč zařízeními (např. protokoly servisních souborů, IP adresa, soubory cookie, značky, pixely, pixely clear, gify, bugy, majáky a další podobné technologie, z nichž některé mohou společnosti Molson Coors nebo našim poskytovatelům služeb umožnit identifikaci vaší osoby a shromažďování osobních údajů o vás napříč zařízeními a stránkami);
   • Využití mobilních zařízení (tj. osobní údaje získané z naší mobilní aplikace, jako je zeměpisná šířka a délka nebo možnosti určování polohy vašeho zařízení (např. signál GPS, Wi-Fi, Bluetooth, majáky, čipy kontrolek LED nebo jiné podobné technologie)) a placené aplikace či služby třetí strany;
   • Prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo zařízení (např. určité osobní údaje, včetně typu vašeho zařízení, názvu a verze operačního systému, IP adresy, adresy Media Access Control (MAC), jazyka, typu a verze internetového prohlížeče a poskytovatele služeb);
   • Prostřednictvím analýzy webových stránek areklamních funkcí (např. Adobe Analytics, Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, technologie Adobe Flash, mimo jiné včetně místních uložených objektů Adobe Flash, Quantcast, v každém případě tak, jak je podrobněji popsáno v části „technologie sledování“ níže); a;
   • Jiné zdroje (např. veřejné databáze; partneři z řad třetích stran, platformy sociálních médií, od osob, se kterými jste ve spojení na platformách sociálních médií a veřejná fóra).
 4. TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ

  1. Soubory cookie a technologie sledování. Společnost Molson Coors využívá na našich stránkách „soubory cookie“, „značky“, „pixely“, „gify clear“ a další podobné technologie sledování. Soubor cookie je textový soubor, který je při vašem přístupu na stránky nebo Internet umístěn na váš počítač nebo jiné mobilní zařízení. Tyto technologie nám umožňují shromažďovat informace o vaší interakci s našimi stránkami a inzercí. Příklady takových informací mohou zahrnovat, mimo jiné: demografické údaje, typ prohlížeče, IP adresu, zobrazené stránky, uskutečněné aktivity a dobu trvání vaší návštěvy.

   SNa našich stránkách se k různým účelům mohou používat různé typy souborů cookie. Ty se označují jako: povinné/přísně nezbytné soubory cookie, funkční soubory cookie a reklamní soubory cookie. Některé soubory cookie mohou poskytovat externí třetí strany za účelem poskytnutí doplňkových funkcí na naše stránky, přičemž tyto jsou uvedeny níže. Ohledně určitých mechanismů sledování můžete kdykoli své preference změnit. Zákaz takových souborů cookie vám však může znemožnit používání určitých funkcí nebo využívání veškerých nabídek na našich stránkách v plném rozsahu.

   • Povinné/přísně nezbytné soubory cookie

    Tyto soubory cookie jsou nezbytné k fungování základních funkcí těchto stránek, například k poskytování bezpečného přihlášení nebo zapamatování, jak daleko jste v objednávce pokročili. Jestliže s použitím povinných souborů cookie nesouhlasíte, nebudete moci stránky používat.

   • Funkční soubory cookie

    Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak naše stránky používáte, a vyhodnocovat a vylepšovat svůj výkon. Lze je také použít k zajištění lepší zákaznické zkušenosti na našich stránkách. Jedná se například o zapamatování přihlašovacích údajů, uložení obsahu nákupního košíku nebo sdělení informace o tom, jak se naše stránky používají.

   • Reklamní soubory cookie

    Tyto soubory cookie slouží k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantnější. Reklamní soubory cookie lze používat ke sdílení údajů s inzerenty, aby reklamy, které vidíte, byly pro vás relevantnější, umožňovaly vám sdílet určité stránky na sociálních sítích nebo zveřejňovat komentáře na našich stránkách.

   Společnost Molson Coors, naši důvěryhodní prodejci/poskytovatelé služeb a oprávněné třetí strany mohou také inzerovat naše produkty na webových stránkách třetích stran. Webové stránky třetích stran mohou taktéž využívat soubory cookie nebo jiné sledovací prostředky. Nemáme kontrolu nad sledovacím technologiemi, které využívají webové stránky třetích stran. Proto byste si měli pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů na stránkách těchto třetích stran, abyste byli obeznámeni s jejich případnými aktivitami sledování.
    

  2. Soubory cookie v prohlížeči. Když navštívíte naše stránky, umístíme soubory cookie a budeme shromažďovat osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí. Za účelem sledování vašich návštěv na webových stránkách jsme aktuálně zapojeni do reklamních sítí třetích stran a využíváme soubory cookie třetích stran, jak je uvedeno výše.

   Určité mechanismy sledování navíc můžete navíc kdykoli změnit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zákaz takových funkcí vám však může znemožnit používání určitých funkcí nebo využívání veškerých nabídek na našich stránkách v plném rozsahu. V pokynech nápovědy k prohlížeči najdete podrobnější informace o souborech cookie a dalších sledovacích prostředcích a o tom, jak řídit jejich používání. Pokud použijete jiný počítač nebo změníte prohlížeč, bude třeba celý proces odmítnutí nebo odstranění souborů cookie zopakovat. Podrobnější informace osouborech cookie včetně způsobu nastavení internetového prohlížeče na odmítnutí souborů cookie viz www.allaboutcookies.org.
    

  3. Sledování za účelem reklamy. Některá zařízení mohou umožňovat omezení sledování za účelem reklamy. Informace o tom, jak sledování za účelem reklamy zakázat, najdete v nastaveních počítače nebo jiného zařízení. Můžete se také odhlásit ze sledování za účelem reklamy, jak je popsáno níže v části Možnosti a přihlášení/odhlášení.
    

  4. Požadavky Nesledovat. Přestože jsou některé prohlížeče vybaveny funkcí „nesledovat“, v současné době požadavky na bázi „nesledovat“ neuznáváme.
    

 5. SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ / ZVEŘEJNĚNÍ TŘETÍM STRANÁM

  Společnost Molson Coors může někdy určité osobní údaje zpřístupnit třetím stranám a v rámci naší rodiny společností/značek. Kromě specifických situací popsaných jinde vtěchto Zásadách ochrany osobních údajů zveřejňujeme osobní údaje v následujících situacích tak, jak to povolují platné zákony.
   

  • Přidružené společnosti. Osobní údaje sdílíme se svými firemními přidruženými společnostmi (např. mateřská společnost, sesterské společnosti, dceřiné společnosti, podniky se společnou majetkovou účastí nebo jiné společnosti a značky podléhající společnému řízení).
  • Marketingoví partneři. Osobní údaje sdílíme s dodavateli/poskytovateli, což nám pomáhá vyhodnocovat a vylepšovat marketingové a propagační úsilí, obsah, produkty a služby, abychom lépe porozuměli zájmům zákazníků a jejich preferencím, abychom vám poskytovali relevantní informace a abychom mohli řídit společné marketingové programy.
  • Dodavatelé/poskytovatelé služeb. Osobní údaje sdílíme sdodavateli/poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s určitými obchodními činnostmi, mimo jiné včetně plnění a dodání vaší objednávky, pomáhají nám s provozem stránky, se správou propagačních akcí, poskytováním služeb zákazníkům a zajištěním e-mailové komunikace.
  • Změna společnosti. Osobní údaje můžeme sdílet v souvislosti se změnami týkajícími se společnosti, včetně fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, a to i během fází plánování a vyjednávání.
  • Partneři z řad třetích stran. S partnery z řad třetích stran můžeme nabízet soutěže, slosování nebo jiné propagační akce. Pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže, slosování nebo propagační akce sponzorované třetí stranou, budete osobní údaje, které poskytnete, sdílet s námi i s nimi. Některé jurisdikce vyžadují sdílení osobních údajů týkajících se cen a ocenění. Používání vašich osobních údajů příslušnou třetí stranou se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje sdílíme také s dalšími partnery z řad třetích stran, se kterými můžeme vstoupit do určitého vztahu (např. sportovní aliance). V závislosti na účelech tohoto sdílení vám může společnost Molson Coors nabídnout možnost rozhodnout se, zda lze tyto osobní údaje sdílet, než je bude s takovým partnerem sdílet. Následné používání osobních údajů partnerem z řad třetích stran se bude řídit jeho vlastními postupy a zásadami ochrany osobních údajů.
  • Veřejné platformy. Některé naše stránky umožňují komunikaci nebo zveřejňování příspěvků na našich stránkách, blozích sociálních médií a na jiných podobných platformách. Když zveřejňujete příspěvky na platformách sociálních sítí nebo jiných veřejných platformách, osobní údaje, které sdílíte, jsou viditelné pro ostatní uživatele a ostatní uživatelé je mohou číst, shromažďovat nebo používat. Například, pokud na stránce sociálních médií uvedete své jméno, věk a adresu, jsou tyto osobní údaje veřejné. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů stránky sociální sítě se budou vztahovat na veškerý obsah, který na dané stránce zveřejníte nebo poskytnete.
  • Určitá jiná zveřejnění s vaším souhlasem. Můžeme se vás zeptat, zda byste chtěli sdílet své osobní údaje s jinými třetími stranami, které nejsou popsány jinde v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, s vaším předchozím formálním souhlasem, abychom tak mohli učinit.
  • Určitá jiná zveřejnění bez vašeho souhlasu. Osobní údaje můžeme zveřejnit, jak vyžaduje zákon, jako například v souladu s vládním vyšetřováním nebo za účelem splnění předvolání, příkazu, soudního příkazu nebo podobného právního procesu. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, obraně proti právnímu nároku, k ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti nás nebo jiných osob, k vyšetřování, prevenci nebo k podniknutí opatření týkajících se možných nezákonných činností, podezření z podvodu nebo porušení našich zásad.
    
 6. MOŽNOSTI A PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

  1. E-maily. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání e-mailů, bulletinů, průzkumů, nabídek a dalších propagačních materiálů vám a také k cíleným nabídkám od třetích stran – vždy v souladu s vašimi preferencemi. Zasílání propagačních e-mailů můžete zrušit na základě pokynů pro zrušení zasílání uvedených v e-mailech, které od nás obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.
    
  2. Mobilní marketingové novinky (SMS a MMS). Můžeme vám zasílat textové zprávy týkající se našich značek, propagačních akcí a jiných legitimních účelů – vždy v souladu s vašimi preferencemi. Pokud souhlasíte s přidáním na seznam mobilního marketingu nebo se zapojíte do našeho programu textových zpráv, upozorňujeme, že zasílání zpráv SMS (textových) a MMS (multimediálních) je zpravidla spojeno s poplatky za zprávy a data. Tyto poplatky se budou lišit podle vašeho operátora a ceníku. Informace o tom, jaké poplatky mohou být účtovány, získáte u svého mobilního operátora. Pokud byste chtěli zasílání našich zpráv na mobilní zařízení ukončit, odpovězte na zprávu textem „STOP“ (nebo jinou zprávou podle pokynů). Další informace o zasílání nebo ukončení zasílání zpráv na mobilní zařízení vám také poskytne váš mobilní operátor.
    
  3. Služby sledování polohy. Pokud jste již na počítači nebo mobilním zařízení povolili sdílení polohy, můžete možnost dalšího sdílení takových informací zrušit změnou nastavení na svém počítači či mobilním zařízení nebo odinstalováním aplikace. Bez vašeho předchozího souhlasu nebudeme používat žádné přesné údaje o poloze, které můžeme získat přímo nebo od svých poskytovatelů služeb či mediálních partnerů.
    
  4. Upozornění push. Pokud si přejete upozornění push na svém mobilním zařízení vypnout, nahlédněte do nabídky Nastavení mobilního zařízení.
    
  5. Analýzy třetích stran.
  6. Odhlášení ze zasílání reklam na základě zájmů: Uživatelé se mohou odhlásit zcílené reklamy prostřednictvím stránky odhlášení Digital Advertising Alliance (DAA) a stránky odhlášení Networking Advertising Initiatives (NAI) na adrese http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.networkadvertising.org/choices/. V Kanadě se můžete odhlásit zde: https://youradchoices.ca/en/tools (anglicky) a zde: https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/ (francouzština). V Evropě viz: https://www.youronlinechoices.com/uk/opt-out-help (en inglés).
    
 7. ZABEZPEČENÍ A ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Mějte prosím na paměti, že navzdory našemu přiměřenému úsilí o ochranu vašich osobních údajů nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše osobní údaje nejsou v bezpečí, ihned nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. V případě, že zákon vyžaduje, abychom vás informovali o porušení ochrany vašich osobních údajů, můžeme vás informovat elektronicky, písemně nebo telefonicky, pokud to zákon umožňuje.

  Vaše osobní údaje budeme archivovat tak dlouho, jak je přiměřeně nutné pro účely, ke kterým byly shromážděny, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje archivovat delší dobu, například, když tak musíme učinit, abychom vyhověli právním, regulačním, daňovým nebo účetním požadavkům.
   

 8. APLIKACE / WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

  1. Sociální sítě / online komunity

   Na určitých stránkách vám můžeme umožnit přístup k online komunitám pro sdílení informací, jako jsou zprávy, fotografie a videa. Můžeme vám také umožnit zveřejňovat obsah z některých stránek na vašem profilu na jiných sociálních sítích. Nemůžeme kontrolovat žádné zásady ani podmínky takových sociálních sítí třetích stran. Například sdílení takových informací na sociálních médiích může vyžadovat, abychom implementovali soubory cookie a API, abychom usnadnili komunikaci mezi našimi stránkami astránkou sociálních médií. Tyto informace, sdílené prostřednictvím souborů cookie a/nebo API, se pak stanou předmětem zásad ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetí strany. V důsledku toho nemůžeme nést odpovědnost za žádné použití vašich údajů nebo obsahu sociální sítí třetí stranou, kterou využíváte na vlastní nebezpečí.
     

  2. Propojené stránky

   Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, které nemá pod kontrolou společnost Molson Coors, ani se na ně nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud na kterékoli z těchto webových stránek nebo aplikací zveřejníte údaje, řídí se vaše údaje jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky nebo aplikace, kterou využijete. Nemáme žádnou kontrolu ani pravomoc nad stránkami třetích stran a neneseme odpovědnost za žádné informace, které na dané stránce můžete zveřejnit.
    

  3. Widgety a interaktivní aplikace

   Součástí našich stránek mohou být interaktivní programy, které poskytují specifické služby od jiné společnosti, jako je označování obsahu tlačítkem „To se mi líbí“ nebo jeho sdílení, často označované jako widgety. Můžete mít příležitost zveřejňovat informace, jako například svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, za účelem shromažďování prostřednictvím widgetu. Widget může také využívat soubory cookie a/nebo shromažďovat údaje o využívání. Informace shromážděné widgetem se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti, která jej vytvořila.
    

 9. DOTAZY OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pokud máte jakékoli dotazy či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo pokud byste chtěli uplatnit platná práva na ochranu soukromí, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených informací. Jakékoli požadavky na odstranění nebo změny údajů nemusí nabýt platnosti okamžitě. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět při první možné příležitosti.

  Molson Coors Beverage Company
  3939 W Highland Ave
  Milwaukee, WI 53218 USA
  E-mail: [email protected]
  Telefon: 1-414-931-2721

  Upozorňujeme, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečena; proto v e-mailech, které jsou nám určeny, neuvádějte žádné citlivé údaje, včetně informací o kreditní kartě.

  Podrobnější informace o tom, jak zajišťujeme dodržování s platnou legislativou EU ohledně ochrany osobních údajů a soukromí najdete v níže uvedené části „Informace pro obyvatele EU“.
   

 10. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním dodatků nebo úprav na této stránce.

  Abychom vám pomohli zůstat v obraze co se týče případných změn, realizujeme následující dva kroky: (i) výše zaznamenáváme datum, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány; (ii) když provedeme podstatnou změnu Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme významné oznámení týkající se těchto změn na domovské stránce vedle odkazu na tyto Zásady ochrany osobních údajů, nebo zašleme e-mail všem uživatelům, jejichž osobní údaje má společnost Molson Coors (nebo odpovídající organizační jednotka) k dispozici. V určitých situacích vám můžeme zaslat e-mail s informací o nových Zásadách ochrany osobních údajů.
   

 11. INFORMACE PRO OBYVATELE EU A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

  1. Právní báze pro zpracování. Jak je popsáno výše, veškeré zpracování (tj. shromažďování a používání) vašich osobních údajů probíhá na bázi jedné z mnoha zákonných podmínek. Obecně se jedná o:
   • Váš souhlas (například k tomu, abyste od nás dostávali marketingová sdělení);
   • Plnění naší smlouvy uzavřené s vámi (např. zpracování vašich platebních nebo dodacích údajů za účelem realizace objednávky);
   • Dodržování právního závazku (např. když se od nás vyžaduje zveřejnění osobních údajů soudu nebo daňovému úřadu); a
   • Naše legitimní zájmy, za předpokladu, že nemají přednost před vašimi základními právy a svobodami (např. tam, kde provádíme průzkum a analýzu za účelem zlepšení našich stránek, produktů a služeb).

     
  2. Práva obyvatel Spojeného království a EU. Podle platných právních předpisů (včetně některých výjimek a předpokladů), jako je bydliště ve Spojeném království nebo v EU, můžete mít ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva. Tato práva mohou zahrnovat některá z následujících:
   • Získat kopii svých osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě se tyto osobní údaje zpracovávají;
   • Opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva nechat si doplnit neúplné osobní údaje);
   • Odstranit své osobní údaje (za omezených okolností, jako v případě, pokud již osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo zpracovány);
   • Omezit zpracování svých osobních údajů v případech, kdy:
    • je vznesena námitka proti přesnosti osobních údajů;
    • zpracování je nezákonné, vy však proti odebrání osobních údajů máte námitky;
    • vaše osobní údaje již nevyžadujeme, ale stále jsou potřebné za účelem stanovení, vykonávání nebo obrany právního nároku;
   • je účelem napadnout zpracování, které jsme odůvodnili na základě legitimního zájmu (v protikladu k vašemu souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi);
   • je účelem nám zabránit v tom, abychom vám zasílali nabídky přímého marketingu;.
   • je účelem odvolat váš souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali (v případech, kdy toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu);
   • je účelem vznést námitku proti rozhodnutím založeným výlučně na automatickém zpracování nebo profilování a
   • kdy je účelem získat nebo vidět kopii relevantních bezpečnostních opatření, pod jejichž ochranou se vaše osobní údaje přenášejí do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
     

   Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u svého místního dozorčího orgánu v závislosti na tom, kde máte běžné bydliště nebo místo výkonu práce, nebo pokud dojde k domnělému porušení platných zákonů o ochraně osobních údajů (například Úřad komisaře pro informace ve Spojeném království, který můžete kontaktovat na adrese www.ico.org.uk). Pro EEA je seznam úřadů pro ochranu osobních údajů k dispozici na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

   Každého správce dat společnosti Molson Coors lze kontaktovat prostřednictvím naší sdílené schránky na adrese [email protected]. Máte-li s námi smluvní vztah, bude správcem vašich údajů společnost skupiny Molson Coors, která je v uvedena této smlouvě (ať jsme ji vydali my nebo třetí strana).]
    

  3. Uplatnění vašich práv. Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, odešlete žádost pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Dotazy ohledně ochrany osobních údajů“ výše. Upozorňujeme, že vás požádáme o doklad totožnosti a vaši totožnost ověříme, abychom chránili vaše osobní údaje zajistili soulad se všemi platnými předpisy a zásadami. V některých případech můžeme žádosti omezit nebo zamítnout, pokud to zákon povoluje nebo vyžaduje. Například, kromě případů, kdy zveřejnění údajů vyžaduje zákon, se můžeme v jakémkoli konkrétním případě rozhodnout neudělit k nim přístup nebo provést revize tam, kde by zátěž či náklady na poskytnutí přístupu byly neúměrné ohrožení bezpečnosti jednotlivce, nebo tam, kde by udělením přístupu byla porušena práva jiných osob. Kromě toho můžeme žádost zamítnout, pokud nejsme schopni adekvátně ověřit vaši totožnost. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek tam, kde to zákon povoluje, včetně případů, kdy je váš požadavek prokazatelně nepřiměřený nebo nepodložený. Na vaše požadavky budeme reagovat v příslušných časových obdobích a v souladu s platnými předpisy.

    
  4. Mezinárodní přenos pro obyvatele Velké Británie a EU Měli byste si být vědomi, že společnost Molson Coors má hlavní sídlo ve Spojených státech a její pobočky se nacházejí v zahraničí. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA a tam uloženy ke zpracování. Dále, jakékoli osobní údaje, které poskytnete, nebo které jsou shromážděny společností Molson Coors nebo jejím jménem, mohou přenášet nebo k nim získat přístup subjekty z celého světa v závislosti na postupech popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zákony na ochranu soukromí v těchto zemích mohou být méně přísné než zákony ve vaší domovské zemi. V souvislosti s interními přenosy a využíváním přidružených společností, poskytovatelů služeb nebo dodavatelů, se u osobních údajů, které jsou předávány mimo území Spojeného království a Evropského hospodářského prostoru („EEA“), řídíme podle odpovídajících opatření, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Komisí EU, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají ve Spojeném království a EEA. Můžete mít právo vyžádat si podrobnosti týkající se mechanismů, v jejichž rámci se vaše údaje přenášejí mimo Spojené království a EEA. Chceteli získat další informace týkající se naší snahy o uplatnění principů ochrany osobních údajů platných v jedné jurisdikci pro údaje, které spadají do jiné jurisdikce, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.
    
 12. INFORMACE PRO OBYVATELE STÁTU KALIFORNIE

  1. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů Shine the Light. Podle kalifornského zákona „Shine the Light“ (Kalifornský obč. zákoník § 1798.83) mají obyvatelé Kalifornie, kteří nám poskytují určité osobní údaje, právo požadovat a získat od nás zdarma informace o osobních údajích (pokud existují), které jsme sdíleli s třetími stranami pro jejich vlastní přímé marketingové použití. Tyto žádosti lze podávat jednou za kalendářní rok za účelem informovat se o jakémkoli relevantním sdílení údajů s třetími stranami v předchozím kalendářním roce. Chcete-li odeslat požadavek podle „Shine the Light“, kontaktujte nás na adrese [email protected]. a do žádosti uveďte aktuální kalifornskou adresu a osvědčení, že jste obyvatelem Kalifornie.

    
  2. Práva obyvatel státu Kalifornie. Podle platných právních předpisů (včetně některých výjimek a předpokladů) můžete mít jako obyvatel Kalifornie ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva. Tato práva mohou zahrnovat následující
   • Právo na odstranění: Požádat o odstranění osobních údajů, které jsme o daných osobách shromáždili, a nechat tyto osobní údaje vymazat (bez poplatku), s výhradou určitých výjimek.
   • Právo na informace. Pokud jde o osobní údaje, které jsme o daných osobách shromáždili během předchozích 12 měsíců, požadovat, abychom jim sdělili následující údaje (až dvakrát ročně a s výhradou určitých výjimek):
    • kategorie shromážděných osobních údajů;
    • kategorie zdrojů osobních údajů;
    • kategorie osobních údajů o nich, které jsme zveřejnili pro obchodní účely nebo prodali;
    • kategorie třetích stran, kterým jsme jejich osobní údaje prodali nebo zveřejnili pro obchodní účely;
    • obchodní nebo komerční účely shromažďování nebo prodeje osobních údajů a
    • kopie konkrétních osobních údajů, které jsme o nich shromáždili.
   • Neprodávání (zrušení účasti) Zrušit prodej osobních údajů daných osob znaší strany.Osobní údaje ozákaznících z Kalifornie neprodáváme.
   • Právo na nediskriminaci: Právo nepodléhat diskriminačnímu zacházení při uplatnění svých práv podle zákona o ochraně soukromí spotřebitelů CCPA.

     
  3. Uplatnění vašich práv. Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, odešlete žádost pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Dotazy ohledně ochrany osobních údajů“ výše. Upozorňujeme, že vás v závislosti na vaší žádosti můžeme požádat o doklad totožnosti a vaši totožnost ověříme, abychom chránili vaše osobní údaje zajistili soulad se všemi platnými předpisy a zásadami. Proces ověření můžeme provést e-mailem nebo telefonicky a můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a jakékoli další relevantní informace na základě vašeho vztahu k nám.
   Některé osoby mohou určit oprávněného zástupce, který žádost podá jejich jménem. Pokud odesíláte žádost jménem jiné osoby, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené výše v části „dotazy na ochranu soukromí“. Upozorňujeme, že musíte prokázat, že jste získali oprávnění příslušné osoby jednat jejím jménem. Za určitých okolností můžeme také požadovat, aby daná osoba ověřila svou identitu přímo u nás. Žádost oprávněného zástupce, který nedoloží, že byl oprávněn takovou žádost podat, můžeme zamítnout.

    
  4. Oznámení o finanční pobídce. Svým zákazníkům můžeme nabídnout určité výhody, jako jsou například programy odměn, exkluzivní nabídky, slosování, soutěže nebo jiné podobné propagační kampaně (souhrnně „programy“). Pokud se přihlásíte k jednomu z těchto programů, obvykle vás požádáme, abyste uvedli své jméno a kontaktní údaje (například e-mailovou adresu, adresu bydliště nebo fyzickou adresu atd.),. abychom vás mohli ohledně účasti v programu kontaktovat. Protože součástí našich programů je shromažďování osobních údajů, mohou být podle kalifornského práva interpretovány jako programy „finančních pobídek“. Hodnota vašich osobních údajů pro nás souvisí s hodnotou bezplatných nebo zlevněných produktů nebo služeb nebo jiných výhod, které získáte nebo které jsou poskytovány v rámci příslušného programu. Tato hodnota je založena na výdajích souvisejících s nabídkou těchto produktů, služeb a výhod účastníkům programu. Účast v programu můžete kdykoli zrušit tak, že nás kontaktujete způsobem uvedeným v platných pravidlech programu. Na stránce s podmínkami jednotlivých programů si můžete přečíst podrobné informace, včetně způsobu účasti.
    
  KLIKNUTÍM SEM ZOBRAZÍTE INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KALIFORNII

   
 13. INFORMACE PRO OBYVATELE JAPONSKA

  1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme: Tabulka na straně 2 v části „Shromažďování a používání osobních údajů“ uvádí obvyklé aktivity s příklady typů osobních údajů, které shromažďujeme, a jak tyto informace používáme. Pokud máme v úmyslu vaše osobní údaje použít pro jakýkoli jiný účel, budeme vás o tom samostatně informovat.

    
  2. Práva obyvatel Japonska. Podle platných právních předpisů (včetně některých výjimek a předpokladů) můžete mít jako obyvatel Japonska ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva. Tato práva mohou zahrnovat následující:
   • Pozastavení používání a odstranění: Požádat o pozastavení používání nebo vymazání vašich osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.
   • Zveřejnění: Požádat, abychom zveřejňovali vaše osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.
   • Oprava: Opravit vaše osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

     
  3. Uplatnění vašich práv. Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, odešlete žádost pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Dotazy ohledně ochrany osobních údajů“ výše. Upozorňujeme, že vás v závislosti na vaší žádosti můžeme požádat o doklad totožnosti a vaši totožnost ověříme, abychom chránili vaše osobní údaje zajistili soulad se všemi platnými předpisy a zásadami. Proces ověření můžeme provést e-mailem nebo telefonicky a můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a jakékoli další relevantní informace na základě vašeho vztahu k nám.

   Některé osoby mohou určit oprávněného zástupce, který žádost podá jejich jménem. Pokud odesíláte žádost jménem jiné osoby, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené níže. Upozorňujeme, že musíte prokázat, že jste získali oprávnění příslušné osoby jednat jejím jménem. Za určitých okolností můžeme také požadovat, aby daná osoba ověřila svou identitu přímo u nás. Žádost oprávněného zástupce, který nedoloží, že byl oprávněn takovou žádost podat, můžeme zamítnout.

   Kontaktní údaje: Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás na adrese Molson Coors Beverage Company, 3939 W Highland Ave., Milwaukee, WI 53218 USA, E-mail: [email protected]
    

 14. INFORMACE PRO OBYVATELE UKRAJINY

  Pokud jste obyvatelem Ukrajiny, platí pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany kromě výše uvedených zásad ochrany osobních údajů společnosti Molson Coors Beverage Company („Zásady ochrany osobních údajů“) následující ustanovení („Ustanovení UA“). V případě rozporu mezi Zásadami ochrany osobních údajů a Ustanoveními UA budou platit Ustanovení UA.

  Společnost Molson Coors Beverage Company („Molson Coors“), adresa: 3939 W Highland Ave Milwaukee, WI 53218 USA bude správcem údajů pro údaje shromážděné společností Molson Coors.

  1. Souhlas se zpracováním. Rozumíte tomu, že vaše osobní údaje, včetně profilového obrázku a dalších obrázků, které zpřístupňujete na sociálních sítích, se zpracovávají za podmínek popsaných ve výše uvedených Zásadách ochrany osobních údajů a těchto Ustanoveních UA, a tímto výslovně souhlasíte s takovým zpracováním společností Molson Coors, pokud se pro zpracování neuplatňuje jiný právní základ.

    
  2. Práva subjektů údajů z Ukrajiny. Tímto jste řádně informováni a jste si vědomi toho, že podle článku 8 ukrajinského zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:
   • znát zdroje shromažďování, umístění vašich osobních údajů, účel zpracování údajů, umístění nebo adresu správce údajů nebo zpracovatele údajů nebo vydat příslušné pověření osobám, které k získání těchto informací opravňujete, pokud zákon nestanoví jinak;
   • získat informace o podmínkách přístupu k osobním údajům, včetně informací o třetích stranách, kterým jsou údaje předávány;
   • přístup k vašim osobním údajům;.
   • získat odpověď na to, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a obsah údajů do 30 (třiceti) kalendářních dnů od obdržení žádosti, pokud zákon nestanoví jinak;
   • podat ke správci údajů odůvodněnou žádost o vznesení námitek proti zpracování osobních údajů;
   • podat správci údajů nebo zpracovateli údajů odůvodněnou žádost o změnu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně nebo nejsou pravdivé;
   • ochrana vašich osobních údajů před neoprávněným zpracováním a náhodnou ztrátou, odstraněním nebo poškozením v souvislosti s úmyslným utajením, ochranou před nedodáním nebo opožděným poskytnutím údajů, a rovněž ochrana proti poskytnutí informací, které nejsou pravdivé nebo poškozují čest, důstojnost a obchodní pověst jednotlivce;
   • podávat žádosti týkající se zpracování osobních údajů ukrajinskému komisaři pro lidská práva (ombudsman) nebo k soudu;
   • usilovat o zákonné opravné prostředky, pokud dojde k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;
   • poskytnout odmítnutí odpovědnosti ohledně práv na zpracování vašich osobních údajů při udělení souhlasu;
   • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
   • znát mechanismus automatizovaného zpracování osobních údajů;
   • ochrana proti automatizovanému rozhodnutí, které má pro subjekt údajů právní důsledky.