ZPĚT NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejnění informací o sdílení údajů ve státě Kalifornie

Tabulka níže uvádí kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a přenášíme v různých kontextech. Upozorňujeme, že tento seznam je vyčerpávající, a proto může odkazovat na typy osobních údajů, které shromažďujeme a zveřejňujeme o jiných osobách, než jste vy. Zatímco například naši zpracovatelé plateb zveřejňují čísla kreditních nebo debetních karet pro své obchodní účely při zpracování plateb za objednávky provedené u nás, my neshromažďujeme ani nezveřejňujeme čísla kreditních nebo debetních karet osob, které pokládají dotazy prostřednictvím části „kontaktujte nás“ na našich stránkách.

Kategorie osobních údajů Shromážd ěné? Přenesené k hodnotnému protiplnění pro společnost Molson Coors? Zveřejněné pro obchodní účely? Komu osobní údaje zveřejňujeme pro obchodní účely
Identifikátory, jako je pravé jméno, alias, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu (IP), e-mailová adresa, název účtu, číslo sociálního pojištění, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory;      
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb a finanční instituce
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě
Osobní údaje popsané v kalifornském občanském zákoníku, paragraf 1798.80, jako je číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finančních informace, lékařské informace nebo informace o zdravotním pojištění.      
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb a finanční instituce
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Charakteristiky chráněných klasifikací podle kalifornského nebo federálního zákona;

     
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Zpracovatelé plateb a finanční instituce
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře

Obchodní informace, jako jsou záznamy o osobním vlastnictví, produktech nebo službách zakoupených, získaných nebo zvažovaných nebo historie či tendencí jiných nákupů či spotřeby;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Biometrické údaje;

     
 • Žádné

Informace o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, jako je historie procházení stránek, historie vyhledávání a informace týkající se interakce mezi spotřebitelem a webovými stránkami, aplikací nebo reklamou;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Data o zeměpisné poloze;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Zvukové, elektronické, obrazové, teplotní, čichové nebo podobné informace;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě
 • Žádné

Informace související s profesí nebo zaměstnáním;.

     
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Vládní subjekty
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Žádné

Informace o vzdělávání, definované jako informace, které nejsou veřejně dostupné informace umožňující identifikaci osob, jak jsou definovány v zákoně o rodinných vzdělávacích právech a ochraně soukromí (FERPA). Informace o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, jako je historie procházení stránek, historie vyhledávání a informace týkající se interakce mezi spotřebitelem a webovými stránkami, aplikací nebo reklamou;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Údaje a závěry odvozené z kterékoli z výše uvedených informací za účelem vytvoření profilu;

     
 • Reklamní sítě
 • Pobočky nebo dceřiné společnosti
 • Obchodní partneři
 • Poskytovatelé analýzy dat
 • Vládní subjekty
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Operační systémy a platformy
 • Ostatní poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb a finanční instituce
 • Organizace poskytující odborné služby, jako jsou auditoři a advokátní kanceláře
 • Sociální sítě

Kontaktní údaje: Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás na adrese Molson Coors Beverage Company, 3939W Highland Ave., Milwaukee, WI53218 USA, E-mail: [email protected] nebo +1-414-931-2721